A Világ Legszebb Története

dec 23, 2022 by

A Világ Legszebb Története

George Stevens látványos, nagyszabású történelmi tablójának első képsorai az újszülött, gőgicsélő Jézust mutatják, amint rácsodálkozik a világra. A betlehemi istállóban Mária és József boldogan fogadják a háromkirályok és a pásztorok hódolatát. A tökéletesnek látszó idillt megtöri a József arcán átsuhanó aggodalom, mintha megérezné, hogy a csecsemő élete veszélyben van. Eközben Nagy Heródes a próféciákat igyekszik megfejteni, az udvari, illetve a napkeleti bölcsek segítségével. Heródes jól ismeri a jövendöléseket, ravasz jellem, negédeskedik, ha az érdeke úgy kívánja, de egy pillanat alatt vált, s arrogáns, kegyetlen zsarnokká válik, ha veszélyeztetve látja a hatalmát. A betlehemi gyermekgyilkosságot (Mt 2,16-18)bevezető képsorok békét árasztanak: önfeledt örömmel játszó gyermekek, akik riadt csodálkozással veszik észre a katonák váratlan megjelenését.

Ebből bontakoznak ki a pusztítás képei, látjuk a kétségbeesetten rohanó, gyermekeiket védő anyákat, és az őket üldöző, a parancsot szenvtelenül teljesítő katonákat, majd ezzel szinte egy időben Heródes gyötrelmes halálát. A film alkotói kidomborítják, hogy Júdeában állandósultak a zavargások Róma elnyomó uralma ellen. Az idegen hatalomnak való alávetettség és a vele együtt járó kegyetlenség sem tudta azonban kiölni a zsidó népből a Messiás iránti rendíthetetlen hitet.

A nép szüntelenül Istenhez fohászkodik, a zsoltárok a mindennapi imádságok részei. Látjuk a csecsemő Jézus arcát is, meg-megrebbenő tekintetét, mintha figyelne a könyörgések szövegére. A felnőtt Jézussal először a kereszteléskor találkozunk. Arca szoborszerű, szemének pillantása szomorú, tele van feszültséggel, tökéletesen átérzi küldetésének egyedülálló voltát. Személyiségéből komoly méltóságtudat árad, kapcsolata harmonikus mennyei Atyjával. Szelíd, de határozott is, a lényéből sugárzó szeretetnek semmi köze nincs a giccses ellágyuláshoz.

A film története a négy evangéliumra épül, a tanítások, példázatok kiegészülnek az alkotók szándékai szerinti fiktív elemekkel. A filmben egyformán fontos Jézus csodatevő és szeretetet hirdető tevékenysége. Krisztus gyakran szomorú a miatt, hogy tanítását sokan nem értik, vagy félreértik, és a többség csak a szenzációt látja benne.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı