A varsói csata, 1920

A varsói csata, 1920

Százéves a varsói csata. Lengyelország sosem fogja elfelejteni a magyaroknak, hogy hozzájárultak újonnan visszanyert függetlensége megerősítéséhez. „Ha a varsói csata a bolsevikok győzelmével zárulna, fordulópont lenne Európa történelmében, mivel nem kétséges, hogy Varsó bukásával Közép-Európa megnyílna a kommunista propaganda és a szovjet invázió előtt” – írta az 1920. augusztusi varsói csatáról Lord D’Abernon brit politikus, diplomata és író. Megjegyezte, a lengyelek győztes csatája nemcsak azt döntötte el, hogy Lengyelország megőrizhette függetlenségét, hanem a civilizáció szempontjából, a kultúra, a tudomány, a vallás és az emberiség politikai fejlődése szempontjából ez volt a tizennyolcadik döntő csata, amely a világ sorsát meghatározta. A lengyel–bolsevik...

Megnézem

Magyar korridor

Magyar korridor

A magyar történelmi film a II. magyar tartalék hadtestnek az 1944-es varsói felkelésben betöltött szerepéről szól: a magyarok át akartak állni a lengyelek oldalára és fegyvereiket a németek ellen fordítani. Az 1944-es varsói felkelést a náci vezérkar a keleti frontról visszavonuló II. magyar tartalék hadtesttel akarta leveretni. A 30 ezer fős magyar kontingens azonban kijátszotta katonai szövetségesét. A honvédek nemcsak jelentős mennyiségű lőszer-, fegyver-, élelmiszer- és gyógyszertámogatást nyújtottak a lengyel fővárosban harcoló Honi Hadseregnek, hanem át is akartak állni a felkelők oldalára. A Magyar korridor című film azoknak a magyar katonáknak a Varsótól délnyugatra fekvő Podkawa Lesna temetőjében levő sírját is megmutatja, akik lengyel barátaik...

Megnézem

A Zongorista

A Zongorista

Władysław ​Szpilman, a híres lengyel zongorista közvetlenül a második világháború után vetette papírra visszaemlékezéseit. A holokausztot csodával határos módon élte túl Varsóban. Zsidó származása miatt őt is megkülönböztetések érték, csakúgy, mint a több százezer varsói zsidót: el kellett viselnie a gettóba költöztetést, majd családjától való elszakítást, az évekig tartó bujdosást. Nagyon sokszor állt közel a halálhoz, de valahogyan mindig túlélte az eseményeket. A történet közvetlen hangvételű, és a néző, szinte magán érzi, átéli a borzalmakat, a rettegést, a magányt. Szpilman nem törekedett arra, hogy sajnáltassa magát, csak tényszerűen leírta a történteket. Nem próbált meg magából hőst faragni, mert ő is csak sodródott az árral. Sok könyv, visszaemlékezés...

Megnézem

Schindler listája

Schindler listája

Történtek már próbálkozások a holokauszt bemutatására a filmvásznon, de amit Steven Spielberg alkotott 1993-ban, az mérföldkőnek számított nemcsak a háborús témájú alkotások történetében, hanem az egész filmművészetben. Soha egyetlen mozi előtte (és azóta sem) ábrázolta ilyen elementáris erővel a genocídiumot. Hogy háborús film-e a Schindler listája, arról megoszlanak a vélemények. Van, aki életrajzi drámának véli, ám ne feledjük: ez a mozi mindössze a háború éveiben mutatja be Schindlert, úgy, hogy minden tette és a körülötte zajló minden esemény a világégés közvetlen következménye, így annak kell elfogadnunk. Oskar Schindler, a hedonista üzletember azonnal kiszimatolja a pénz szagát a világháborúban. Lengyelországban a gettóba hurcolt zsidó bankároktól kapott...

Megnézem

Jákob lajtorjája

Jákob lajtorjája

A Jákob lajtorjája tulajdonképpen magával a halállal foglalkozik. Legfőbb mondanivalója: békéljünk meg a halállal. Jacob Singer, e psziho-thriller főszereplője vérbe fagyva fekszik a vietnámi dzsungel kellős közepén és retteg. Retteg az elmúlástól, a haláltól. Singer tulajdonképpen a poklok poklát járja meg. Erre utal például a film elején a metróban lévő plakát, amit Jake legelőször megpillant. Piros betűkkel díszeleg rajta a felirat: ‘HELL’ azaz pokol. A metró jelképesen a pokolba viszi, ahonnan nincs szabadulás. Utalás erre, hogy a Bergen Streeti metrómegálló zárva van és Jake sehogyan sem tud kijutni, keresi a kijáratot. Jacob nincs tisztában állandó látomásaival. Volt vietnámi társai titokzatos halált halnak. Ők valóban meghaltak már Vietnámban....

Megnézem