Fut, rohan!

Fut, rohan!

Minden férfi már az első pillanatban felismeri a nőt, akit neki teremtettek. Sőt, a férfi mindig hamarabb ismeri fel a nőt, mint a nő a férfit. Ez a képesség minden férfi vele született tulajdonsága, a lelke mélyen mindegyik tudja, ki tartozik hozzá, ki a másik fele, és hogy rajta kívül mindenki más csak gyenge próbálkozás, kompromisszum. Kétféle férfi létezik, az egyik amint meglátja, megtalálja azt a nőt, akit neki teremtettek, rögtön lép. Nem érdekli van-e férje, gyereke, milyenek az anyagi vagy bármilyen más körülményei, semmi nem érdekli, csak hogy vele lehessen, megismerje. Nem érdekli semmi és senki, csak a nő, a vele való élet. A másik férfi, amint meglátja a nőt, akit neki teremtettek, rögtön menekülni kezd. Fut, rohan, amerre csak lát. Bár egész...

Megnézem

Megéri?

Megéri?

Szakítottunk. Egy idő után minden olyan bonyolult volt – mondatok, amik manapság egy pártól sem állnak távol. Nehéz lett. Nem volt többé kényelmes, meleg, minden ami a szerelem hatására egy életre az ölünkbe pottyan. Vagyis csak azt gondoljuk, hogy pottyan. Hogyan is lehetne megtalálni egy arany közép utat, amikor minden okosfelület azt súgja: dobd el, lesz jobb! Tv, telefon, ember, minden becserélhető, reklamáció nélkül. Megoldás? Na az nekünk sincs. De a probléma felismerése az első lépés. Gyakran nem tudnak az emberek elköteleződni mert nem állnak készen a nagyobb kompromisszumok megkötésére és egy részük feladására a kapcsolat érdekében. Türelmetlenségük miatt egész egyszerűen járnak nem engedi, hogy érzelmeik a maguk ütemében növekedjenek. Időkorlátot...

Megnézem

Valahol, legbelül

Valahol, legbelül

Aki összeomlik, rendszerint nem érzi, mikor ér a szakadék fenekére. Csak zuhan, zuhan lefelé. Ezt az egész összeomlást azoknak találták ki, akik az életben valami olyan után kutattak, amit a saját környezetük nem tudott nyújtani nekik. Vagy csak azt hitték, hogy nem tud nyújtani. És abbahagyták a kutatást. Abbahagyták, mielőtt még igazán elkezdték volna. Amikor kiégnek a vágyak, velük pusztul a boldogság ígérete is. Aki már nem remél, aki már nem kíván, annak félnivalója is akad. Boldogtalan boldogság az övé. Szomorú dolog remény nélkül élni. Előrenézek, és a jövő elijeszt. Valami dermesztő, északi-sarki atmoszférában járok-kelek, ahova be nem hatol a nap sugara. Van az életben egy-egy pillanat, hogy nem várunk már semmit a világtól, leroskadunk bánat terhe...

Megnézem

Nincs kétség

Nincs kétség

Ha körbe tekintünk a világban, hidegséget látunk ott. Ürességet. Sok emberben megvan a szeretet érzése, de ennek az érzelemnek a nevében mindenféle káros tetteket követ el. Ugyanakkor a valódi szeretetre képes ember gyakran tesz valaki hasznára akkor is, ha az illető nem is különösebben szimpatikus, s abban a pillanatban nem érez iránta különösebb szeretetet. Amikor igaz szeretetet adunk, nem törődünk a viselkedéssel – sem a sajátunkkal, sem a másokéval. Természetes érzés tölt el, mert felismerjük, hogy a szeretet az ember természetes állapota. Nem érzékeljük a korlátokat. Nincs kétségünk a jóság felől, és nem foglalkoztat az idő. Tudatában vagyunk a jelen pillanatnak és mindennek, ami benne foglaltatik. Amikor szeretetet nyújtunk, szabadságot és békességet...

Megnézem

Fáj és Kiált

Fáj és Kiált

Minden bennünk van. Ha eltemetve is, ha mindig szem előtt – mindegy az. Ott rétegződnek az emlékek, a vágyak, a ki nem mondott gondolatok. Ott vannak bennünk az ölelések, és ott fáj bennünk a kihűlt párnák hidege. Valahol a mélyben, ott várakoznak csöndben a forró éjszakák, a lázas hajnalok, a homlokra tett hűvös kezek. Nem, semmi nem veszett el. Az egyszer gondolt gondolatok sem lettek semmivé. A félrenézések se, a véletlen találkozások se, az elharapott szavak, félbehagyott mondatok, mind, mind ott vannak, legbelül. Egymást tartja, óvja, szorítja. Nevet bennünk és fáj bennünk, kiált és rendre elcsendesül ez az egyszervolt, megismételhetetlen, gyönyörű szövevény, az életünk. Amit el akarok mondani a szeretetről, nem az, amit érzek vagy gondolok, nem is az,...

Megnézem

Figyelj a percre!

Figyelj a percre!

Hogyan lehet teljesíteni a legnehezebb krisztusi parancsot: szeresd ellenségeidet!? Keresztény életünket meghatározó kérdés, mondhatni ez a keresztény ember különleges ismertető jegye. Áthoszi Szent Sziluán egy igen elgondolkodtató kijelentése: „Aki nem szereti ellenségét, az nem ismerheti meg a Szentlelket.” A kezdő lépés az, hogy őszintén mindent tárjunk fel a mi emberszerető Istenünk előtt imádságban, még ha az rossz vágy, vagy indulat is! Önmagában a szép szavak, még nem jelentik azt, hogy jó és Istennek tetsző az az ima. A gyermeki őszinteség sokkal inkább! Nem magunkat kell megtisztítani saját erőből, hanem éppen Ő az, aki ezt megteszi. Azt is jó tudni, hogy az isteni szeretet és az erény nem azonosak egymással. Az erény a jó tettek begyakorlása akarattal...

Megnézem

Fájó Lelkek

Fájó Lelkek

Mennyei Édesatyánk, Köszönjük az ígéretet, hogy te azt akarod, legyen nekünk a mi hitünk szerint. Megvalljuk azonban őszinte szívvel, hogy hitünk erőtlen és szárnyaszegett, éppen a kritikus pillanatokban, amikor szükségünk lenne arra, hogy összekapcsoljon veled és a te mennyei erőiddel. Megköszönjük neked a segítséget, amit igédben adsz azoknak, aki kérik tőled a vezetést. Így jöttünk most valamennyien színed elé, könyörülj rajtunk, és adj új látást, friss megértést nekünk. Eltévedünk az élet útjain, ha nem fogod meg kezünket, és nem vezetsz minket, amint a jó szülő vezeti gyermekeit a helyes úton. Szükségünk van világosságodra, és saját életünk tanít minket arra, hogy nem magunkban, hanem benned kell bíznunk igazán. Bocsásd meg önhittségünket, amivel annyi...

Megnézem

Lelkünk Titkai

Lelkünk Titkai

A romlott természet (az eredendő bűn) minden bűn forrása az emberben. Olyan, mint egy hatalmas fa, mely szüntelen rossz gyümölcsöt terem. A romlott természet tehát nem egy “betegség” vagy “gyengeség” az emberben, melyre Isten szánalommal tekint, hanem az un. személyes bűnök gyára, ahonnan hatalmas mennyiségben áramlik ki a mérgezett árú. Mi nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk. Hanem azért vétkezünk, mert bűnösök vagyunk! Romlott természetünk következménye az is, hogy gyengék vagyunk minden, bűn elleni harcban. Erről ír Pál a Róma 8-ban, amikor a “test” gondolatáról és cselekedeteiről beszél. A “test” itt a megromlott természetünket jelenti. “Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is...

Megnézem

SEO Ajansı