My Last Day

Sze 22, 2018 by

My Last Day

Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Pilátus szólt eképpen Jézus vádlóihoz. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: “Íme, az ember!” Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: “Feszítsd meg!” Pilátus pedig ezt mondta nekik: “Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek.” A zsidók így válaszoltak neki: “Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.” Pilátust félelem szállta meg. Megkérdezte Jézust: “Honnan való vagy te?” De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá? “Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?” Jézus így válaszolt: “Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.”

Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: “Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak.” Pilátus kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: “Íme, a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: “Vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: “A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak: “Nem királyunk van, hanem császárunk!” Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék.

untitled

untitled

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı