A Megváltó

Már 28, 2012 by

A Megváltó

A Próféta, az Úr, az Ember Fia, az Isten báránya, a Zsidók Királya,a Pantokrátor, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó megnevezéssel is említik, vagy egyszerűen csak Jézus. Jézus tanítása és beszédei megismertették az emberekkel a szelídség fogalmát, mely a „szeresd ellenségeidet” tanításában látszik legjobban. Követői közül elsőként István vált vértanúvá, akinek története is azt igazolja, hogy a legtöbb esetben hamis vádakkal illették az első gyülekezetet, amely nem volt erőszakos és hatalomra törő. Bár honfitársai közül csak kevesen követték az embertársak megértésére iránymutató tanításait, azonban Pál apostol hatására a diaszpórában az istenfélők zsidó hagyományokat követők, és a prozeliták (pogányok közül zsidó hitre betértek) közül sokan csatlakoztak a városokban létrejövő közösségekhez. Míg Jeruzsálemben az ősegyház követte a zsidó előírások többségét: a Templomban imádkoztak, tartották ennek megfelelően a parancsolatokat, csak Jézus személyét illetően bocsátkoztak vitába; addig a pogányok között kifejtett tanítás hatására és jelentős eredményeikre tekintettel a környező provinciákban egyre nagyobb teret nyertek.

A Biblia négy evangéliuma szerint Jézus a mai zsidó állam, Izrael területén élt. Ez a terület születésekor Nagy Heródes királyságához tartozott, aki hosszú harcok után, a rómaiak támogatásáért és támogatásával szerezte meg azt. Halála után Galileát egyik fia Heródes Antipasz negyedes fejedelem örökölte, ahol Jézus töltötte szinte egész életét. Míg legfontosabb tevékenységének színterét Jeruzsálemet és környékét másik fia Heródes Archelaos népfejedelem kapta örökrészül. Őt tehetségtelen uralkodása miatt a rómaiak felmentették tisztségéből, és fejedelemsége Iudea néven római provincia lett. Jézus zsidó származását és identitását sokan és sokszor próbálták meg megkérdőjelezni, azonban ez még senkinek sem sikerült. Az evangéliumokban olvasható családfák szerint apja József és anyja Mária is Dávid király családjából származott, ezt később egy császári vizsgálat is megerősítette. Jézus édesanyja Mária volt, aki jegyese volt, majd felesége lett Józsefnek, egy zsidó férfinak. Azonban Jézus a keresztény hagyomány szerint a Szentlélek hatására született, tehát Mária szűzen szülte meg gyermekét, ezért nem volt emberi édesapja.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı