Sámuel Könyve

Júl 29, 2016 by

Sámuel Könyve

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: Sámuel két könyve a Biblia első részében, az Ószövetségben található. Az eredeti héber gyűjteményekben még egy könyvet alkottak, a Septuagintában azonban Királyságok első és második könyve néven kettéválasztották azokat. Ezt a felosztást a XVI. században a héber nyelvű kiadások is átvették, de megtartották az eredeti címben Sámuel nevét. A két könyv témája az az időszak Izrael életében, amely a királyság megalapításától Dávid király haláláig tartott. Sámuel Lévi leszármazottja volt, pap és próféta egy személyben. Az Írás több ízben említi őt, aki az első volt a próféták sorában. Sámuel életútja hidat képez, amely összeköti bírák idejét Dávid királyságának a felállításával. Helyreállította az istentiszteletet, a Tóra megtartásával. Anyja, Hanna gyermektelenségétől szenvedve fogadalmat tett az Úrnak, hogy ha fia születik,akkor azt Neki fogja áldozni szolgálatra. Sámuelt, ezért gyermekkorában Silóba vitte, és Éli főpapra bízta. Éli megáldotta Hannát és még három fiút szült, Elkánától. Élinek két gonosz fia, Hofni és Fineás, az áldozati állatok nagy részét megtartották maguknak, sőt sok esetben előre elvették az emberektől a húst, amit azok áldozatként akartak bemutatni.Isten ezért ítéletet mondott Élinek, hogy a fiai egynapon fognak meghalni gonoszságuk miatt.

[mp3player width=250 height=250 config=fmp_jw_widget_config.xml playlist=samu.xml]

A kis Sámuel egy éjjel hangot hallott, és Élihez ment, mert azt hitte, ő szólította. Mikor a hang többször is szólt hozzá, Éli rájött, hogy ez Isten hangja volt, ezért azt mondta Sámuelnek, hogy hallgassa meg, mit akar mondani. Isten megígérte Sámuelnek, hogy nagy dolgok fognak történni Izraelben, és azt is nyilvánvalóvá tette előtte, hogy Éli családjának bűneit nem lehet jóvá tenni, ezen bűnök miatt. Az izraeliek csatába indultak a filiszteusok ellen, és a siker érdekében magukkal vitték a frigyládát is. A filiszuteusok azonban győzelmet arattak, elrabolták a frigyládát, és megölték Éli mindkét fiát. A hír hallatán Éli hátraesett a székkel és meghalt. A filiszteusok Dágonba vitték a ládát, az Úr azonban megbüntette őket, amiért végül is arra kényszerültek, hogy visszaadják a szent tárgyat Izraelnek. Amikor Sámuel lett egész Izrael bírája, szembefordult a bálványimádással, és visszaállította Ábrahám,Izsák,Jákob Istenének az imádását,az istentisztelet rendjét a Tóra megtartásával. Isten segítségével sikerült legyőzniük a filiszteusokat.

A Királyok két könyve eredetileg egységes könyv volt a Sámuel két könyvével. A Septuaginta „Basileion” elnevezéssel foglalta össze ezt a négy könyvet. A Vulgáta is ehhez a beosztáshoz csatlakozik, de a 3. és 4. könyvet Királyok könyvének nevezi. A Királyok könyvének két könyvre osztásával először a Septuagintában találkozunk. Innen vette át a héber Biblia 1448 óta. A kettéosztás alapja csak formai lehet. Nem történeti, vagy tartalmi szempontból, hanem terjedelme szerint választották ketté, körülbelül a könyv felénél. A könyvek keletkezési idejét két ismert időpont között kereshetjük. A Királyok második könyve a Jehójákin megkegyelmezéséről szóló híradással végződik, melynek időpontja 561. Másrészt még nem tud a szerző a babilóni birodalom 539-ben bekövetkezett bukásáról. Így műve e két időpont között keletkezhetett. Keletkezési helye a fogság ideje alatt, de nem a fogság területén kereshető.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı