A varsói csata, 1920

A varsói csata, 1920

Százéves a varsói csata. Lengyelország sosem fogja elfelejteni a magyaroknak, hogy hozzájárultak újonnan visszanyert függetlensége megerősítéséhez. „Ha a varsói csata a bolsevikok győzelmével zárulna, fordulópont lenne Európa történelmében, mivel nem kétséges, hogy Varsó bukásával Közép-Európa megnyílna a kommunista propaganda és a szovjet invázió előtt” – írta az 1920. augusztusi varsói csatáról Lord D’Abernon brit politikus, diplomata és író.

Megjegyezte, a lengyelek győztes csatája nemcsak azt döntötte el, hogy Lengyelország megőrizhette függetlenségét, hanem a civilizáció szempontjából, a kultúra, a tudomány, a vallás és az emberiség politikai fejlődése szempontjából ez volt a tizennyolcadik döntő csata, amely a világ sorsát meghatározta.

A lengyel–bolsevik háború okai Lenin terveivel álltak összefüggésben. A szovjet vezetők számára már 1918 novemberében – azaz amikor 123 éves feldaraboltsága után Lengyelország újjászületett önálló államként az első világháború után – Lengyelország legyőzése szükséges feltétele lett annak, hogy segítsék az Európa nyugati részén tervezett kommunista forradalmakat. A lengyel–bolsevik háború elkerülhetetlennek tűnt, mert maguk a lengyelek is tudták, hogy bár újjászületett államuk nyugati határa általában a győztes nyugati országok döntéseitől függ, a keleti határt a lengyel hadsereg ereje fogja meghatározni, közvetlenül szembeszállva az istentelen vörös bestiával – a bolsevik Oroszországgal.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Submit a Comment

SEO Ajansı