Keresztelő Szent János születése

augusztus 15, 2015 No Comments »

20262János előtt is sok nagy, szent, Istenhez méltó próféta volt, ám egyikükről sem lehetett azt mondani, amit Jézus mondott Jánosról: Az asszonyok szülöttei közül nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál… János visszaélhetett volna az emberek tévedésével, nem is kellett volna azon fáradoznia, hogy elhitesse, ő a Krisztus. Mert ha ő nem is mondta, akik őt hallgatták és látták, annak tartották. Az ő dolga azonban nem a tévely elhintése volt, hanem a megerősítés. Ez János nagyságának legfőbb ajánlólevele, hogy amikor a Krisztusnak is tarthatta volna magát, inkább Krisztusról akart tanúságot tenni, őt akarta ajánlani, meg akart alázkodni inkább, mintsem helyette őt fogadják el, és becsapja önmagát. Simeon látta a gyermeket, János viszont a már prédikálót, a már tanítványokat kiválasztót. Hol? A Jordán folyónál. Valójában ott kezdődött Krisztus tanítói működése. Mert ott ajánlotta Krisztus jövendő keresztségét, útját készítve mondván: Készítsetek utat az Úrnak, tegyétek egyenessé ösvényeit…

Ott kezdi tehát, ahol méltán megelőzte őt a prófécia: Uralkodik a tengertől tengerig, és a folyótól egész a föld határaiig. Amikor megkérdezik Jánost, hogy kicsoda, ezt mondja: Én a pusztában kiáltónak hangja vagyok , tehát hangnak mondta magát János. Mi számodra Krisztus, ha nem az Ige? Megelőzi a hang, hogy azután megértsék az Igét. És mekkora Igét! Kezdetben volt az Ige,…és minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett. Azt mondja János erről az Igéről, hogy: Neki növekednie kell, nekem pedig csökkennem. Csökken tehát a hang szolgálata, amikor a szellem elér a Szóig. Így kellett Krisztusnak növekednie, Jánosnak pedig kisebbednie. Ez a szenvedésüket jelzi. Mert Jánost megrövidítették, fejét vették, Krisztus felmagasztalták, a kereszten mintegy megnövekedett. Születésük napja ezt jelzi. Mert János születése napján a napok rövidülni kezdenek, Krisztus születésétől kezdve ismét hosszabbodnak.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.