Szamariai asszony

augusztus 15, 2015 No Comments »

20262Jézus elhagyta Júdeát és Galileába indult. Útközben Szamarián áthaladva megállt egy Sikár nevű városnál, itt volt Jákob kútja. Dél körül járt az idő, ezt jelenti a korabeli héber időszámítás szerinti „hat óra”. Jézus amint lepihent a kút mellett, egy szamariai asszony jött a kúthoz vizet meríteni. Amíg a tanítványok elmentek a városba élelmet vásárolni, addig Jézus megpihent Jákob kútjánál. Vajon miért éppen ebben az órában ment az asszony vizet meríteni? A korabeli viszonyok alapján tudjuk, hogy a déli órákban, a nagy melegben alig jártak az emberek, a munkáikat reggel és délután végezték el. Ez az asszony mégis éppen ekkor ment a kúthoz. Ennek az oka a Jézussal való beszélgetésből derül ki, abból, hogy öt korábbi férje hátterén nem mondható el róla, hogy erkölcsileg feddhetetlen lett volna. Így ha ez az asszony déltájban indul vizet meríteni, nem találkozik a helybéliek tekintetével és élcelődéseivel. Az evangélium feljegyzi, hogy a zsidók nem érintkeztek ezekkel az emberekkel. Ennek az volt az oka, hogy a szamaritánusok egy kevert lakosságú nép volt, és bár a hitük közel állt a zsidók hitéhez, de a bálványimádástól nem tudtak teljesen elszakadni.

Mózes öt könyvét fogadták el, és a zsidók babiloni fogságból való visszatérésükkor nehezményezték, hogy az izraeliták nélkülük építik fel a jeruzsálemi templomot. Ezt a munkát Ezdrás pap idején folyamatosan akadályozták, végül pedig Garizim hegyén építettek maguknak templomot, és a jeruzsálemi templom szolgálatát elutasították. Később egy ellenséges nép lerombolta a templomukat és a hegyen Jézus korában már csak az oltár állott. A zsidó farizeusok előírták a népnek, hogy a szamaritánusoknak sem egy darab kenyeret, sem vizet nem szabad adni, azok pedig a Galileából Jeruzsálembe és onnan haza tartó zsidó zarándokokat nem fogadták be. Egyedüli érintkezési lehetőség a két népcsoport között a szükséges élelem megvásárlására volt. Ezt a nemzeti és főleg hitbeli szakadékot Jézus a legnagyobb bölcsességgel és szeretettel hidalta át, amikor ezzel a szamariai asszonnyal beszélgetett.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.