Lázár feltámasztása

augusztus 15, 2015 No Comments »

20262Jézus a Jordánon túl tartózkodott, mikor megtudta, hogy barátja, Lázár beteg. Tanítványai meglepetésére ott maradt, és azt üzente, hogy “ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére” lesz. Két nap múlva indult útnak Betániába és közölte tanítványaival, hogy Lázár elaludt. Azok azt válaszolták, hogyha elaludt, akkor meg fog gyógyulni. Ekkor Jézus megmondta nekik, hogy Lázár meghalt. A halált egyszerűen “alvás”-nak nevezte. “Márta, Lázár testvére, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment és ezt mondta néki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked. Feltámad a te testvéred! – válaszolta Jézus. Tudom, hogy feltámad, a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus kijelentette: Én vagyok a feltámadás és az élet! Aki hisz énbennem, ha meghalt is élni fog! Jézus szerint a halálból való “ébredés” csak az utolsó napon, a feltámadáskor történik.

Jóváhagyta és megerősítette Márta vallomását. Ezt Ő is többször hangoztatta. Nagy sokaság követte a sírhoz. Krisztus, látva a gyászoló tömeg sírását, megrendült szívében. Mély szomorúság fogta el, mert az Úr nem a halálra, hanem az életre teremtette az embert, de ő az utóbbit választotta. “Könnyekre fakadt” Jézus. Nem Lázár miatt sírt, hisz tudta már, hogy fel fogja támasztani az Atya segítségével. Odaérkeztek a sírhoz, s kérte, hogy hengerítsék el annak szájáról a követ. Márta tiltakozott, “hogy szaga van már, hiszen negyednapos” volt a halott. De az Úr emlékeztette, hogy Isten dicsőségét láthatja majd meg. “Elvették a követ a sírbolt elől, ahol a megholt feküdt. Jézus pedig az égre emelte szemeit, és így szólt: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál. Tudtam, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És a halott kijött, lábain és kezein pólyával volt körültekerve és orcája kendővel volt bekötve…

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.