A jerikói vak

július 25, 2015 No Comments »

logo_1367481425Mi olyan megindító ebben az emberben, ami Jézust is lépni kényszerítette? Látom a Jerikó felé vezető utat, vibrál a levegő a hőségtől, kicsit fúj a szél, nem hűsít, csak felkavarja a port. Ül a vak koldus az út szélén, bozontos haját, szakállát, mocskos gönceit lengeti a szél. A fejét felfelé tartja, mint általában a vakok, kifinomult hallásával figyeli és elemzi a környezet hangjait. Már messziről hallja a közeledő tömeg jellegzetes morajlását. Tízen voltak? Húszan? Ötvenen? Százan? Nem több ezres tömeg volt, hisz zajuk nem nyomta el a vak koldus kiáltását. Ahogy hallja a lábak dobogását maga előtt a porban, valakinek megrángatja a köntösét, és megkérdezi, mi történik. Vagy alamizsnáért kiabált, s valaki odament hozzá adni valamit, és attól kérdezi meg. A választ hallva nagyon gyorsan döntenie kell. Azon nincs idő töprengeni, hogy vajon Jézus tényleg a Messiás-e, hogy vajon érdemes-e próbálkoznia, hogy lehetséges-e, hogy meggyógyítja őt.

Ezen a ponton gondolkodás nélkül átugrik, tényként fogadja el a lehetőséget, már csak azt kell nagyon gyorsan eldöntenie, hogy mit tegyen. Ha feláll, és megpróbál odamenni, a többiek fellökik. Talán ez sem futott át az agyán, csak a szokásos figyelemfelkeltő eszközéhez nyúlt: kiabálni kezdett. Azon sem gondolkozott, hogyan szólítsa meg Jézust, nincs idő. Kimondja, ami elsőre jut az eszébe, ami tudata felszínén van, mert mióta Jézusról hallott,sokszor álmodozott a lehetőségről: mi lenne, ha tényleg Jézus lenne „Dávid Fia”, a Messiás. A „Názáreti Jézus” megszólítás különben is közönséges, talán meg sem hallaná Jézus, állandóan így szólongatják. De ezt a hívást, ami a vak koldusból kirobban, amiben benne van az elesett ember minden töprengése, álmodozása, vágya a gyógyulásra, ezt meghallja. Ami ezután történik, azt a koldus mintegy álomban éli át.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.