Gyermeki őszinteség 3.

július 26, 2014 No Comments »

csalad-03[Gyermekek: Az állatokról]: Többekben felmerült már a kérdés: a hazugság örökölhető betegsége-e a gyermeknek? Ez így természetesen nem igaz. Az viszont igaz, hogy a gyermek nem véletlenül hazudik vagy füllent. Két oka van: egy belső és egy külső. Ez utóbbi eset az, amikor a gyermek otthon, óvodában, iskolában történt valamilyen helytelen cselekedete folytán szembekerül a szülőkkel vagy másokkal. Nos, ha ez sorozatossá válik, a gyermek otthon megtorlást kap érte. Egy idő után azonban a gyermeknél az ellentmondás kényszere és félelemreflexe lép fel. Határozottan tagadni fog.

Így a megtorló személy, többnyire a szülő, anélkül, hogy akarta volna, rákényszerítette a gyermekét arra, hogy ne az igazságot vallja, hanem hazudjon. Belső okok akkor játszanak szerepet, amikor a gyermek szellemi képessége jóval az átlag fölött van, tág fantáziával, képzelőerővel rendelkezik. Ennek birtokában úgy ad elő dolgokat, mintha azok valósak lettek volna, akárcsak Háry János. Miután a mese a valóság és a képzetek humoros, illetve kedves keveréke, tetszik a közönségnek. A gyermek is örül, aki a siker élményét részben füllentésével, jópofa módra szerezte meg magának. Most már „tudatosan” mozgatja képzelőtehetségét, így mondandójában a valóságelemek mind kevesebb részt kapnak, s a gyermek, ha kell, ha nem, valótlan dolgokat állít.

csalad-03Amikor pedig külső okok is rákényszerítik a gyermeket az ilyenfajta hazugságra, a nagyot mondás sikerében bízva, „szemrebbenés nélkül” hazudik, sőt ha a helyzet úgy kívánja, ezt teljes komolysággal teszi. Kihúzza magát, és határozottan állítja a képzelet szülte történetének valóságát. Noha tisztában vagyunk vele, hogy ilyenfajta valótlansággal (amelyen olykor magunk is jókat nevetünk) a gyermek nem mond igazat, mégse tekintsük tettét szó szoros értelembe vett hazugságnak, mert motivációja nem tudatos megtévesztés, hanem rögtönzött füllentés. Ez egy lehetőség arra, hogy társaságban a gyermek is aktivizálhassa magát, füllentése valószínűsíthetőségével figyelemre méltóvá váljék. A nagyotmondás a gyermeki évek velejárója, hajdan valamennyiünkkel is megtörtént. Figyeljünk rá, mert tehetséget is rejthet magában….

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.