Imák†Áldások

Már 22, 2012 by

Hallgassatok korholó szavamra! Ne bánts meg senkit hitében, még kérdésfelvetés szintjén sem. Csak a jóknak útját járd, és csak az igazak ösvényét kövesd! Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára. Ne tartsd magadat bölcsnek, inkább féld az Urat és kerüld a rosszat! Vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra, biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. Hallgass rám, s ne tántorodj el számnak szavaitól!

81 hozzászólás

 1. avatar
  Elisabeth

  Imádság

  Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
  napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
  barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
  hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
  beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
  szükségük van rám.

  (Boldog Kalkuttai Teréz)

 2. avatar
  Elisabeth

  „Uram Istenem, szeretettel kérlek, add meg nekünk gyermekeidnek, hogy
  rá tudjunk csodálkozni a mindennapi létezés kis dolgaira. Lássuk meg
  minden percben, az egymást követő, hullámzó pillanatok hátán
  felkínálkozó végtelen boldogság mozaik kockáit. Segíts, szakítsd fel
  szívünket a túláradó jóságod ajándékainak befogadására. Nyisd fel
  szemünket a kis dolgokban rejlő csodák csodálatára!” (Böjte Csaba)

 3. avatar
  Elisabeth

  Urunk, Jézus Krisztus,
  föltámadásod ünnepéig
  a nagyböjti időszakban élünk.
  Arra szólít minket ez az idő,
  hogy megtérjünk és megújuljunk 
  keresztény életünkben,
  hogy többet imádkozzunk,
  és odaadóbban gyakoroljuk
  a testvéri szeretet
  nagyszerű tetteit.

  Ezért kérünk Téged:
  Segíts minket,
  hogy minden, amit teszünk,
  Veled kezdődjék el
  és Veled végződjék.
  Erősíts minket jó szándékunkban,
  hogy a nagyböjti gyakorlatok által
  mindennap
  egyre jobbak legyünk. Ámen.

  (Theodor Burzer nyomán)

 4. avatar
  Elisabeth

  Kelts áldásoddal, ó, Uram, s Te igazgasd minden utam, sorsom ösvénye akármerre térjen. Krisztusom, rajtam tanúsítsd irgalmasságod javait, s oltalmazz engem szent Anyád nevében. Ahogy az angyal rá vigyázott, s jászladnál melletted is állott, szamár s ökör közt, ahogy ott pihegtél, ős Isten, gyenge kisded (s a derék József is, szívében ártatlan hűséggel, serényen őrizni sosem lankadott): úgy óvj engem is, hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot. (Walter von der Vogelweide)

 5. avatar
  Elisabeth

  Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
  Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
  Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
  Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
  Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy.
  Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
  Ez mindannyiunké. (Lisieux-i Kis Szent Teréz)

 6. avatar
  Elisabeth

  Urunk!
  Te vagy a remény számunkra, ha nyomasztanak az élet terhei.
  Támaszunk vagy a bajban, különösképpen a betegségben.
  Azokért könyörgök Hozzád, akik a betegség keresztjét hordozzák.
  Te, aki minden fájdalmukat ismered, segítsd őket a gyógyulás útján, adj gyógyulást testi gyötrelmeikre, legyél a remény számukra a szenvedésben. Ámen

 7. avatar
  Elisabeth

  Adventi imádság

  Urunk, Jézus Krisztus, 
  várjuk eljöveteled, várjuk a békét, 
  mert annyi békétlenség van 
  kívül a világban és bent a szívünkben! 
  Várjuk eljöveteled, 
  mert ebben a hazug világban 
  egyre inkább az igazságra éhezünk. 
  Annyi igazságtalanság sújtja 
  a népeket és az embereket. 
  Várjuk eljöveteled, 
  mert szomjazzuk a szabadságot, 
  és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk. 
  Add vissza reménységünket, 
  amit elvesztettünk! 
  Add meg újra a szeretetet azoknak, 
  akik idegenkedve viselkednek egymással szemben! 
  Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet 
  megtapasztalhassuk életünkben! 
  Kérünk, hallgass meg minket!
  Ámen.
  (Jürgen Moltmann nyomán)

 8. avatar
  Elisabeth

  Gyújtsa fel világosságát bennünk a Mindenható, különösen így advent idején, hogy erőt meríthessünk fényéből, és boldog reménységben várakozva legyünk képesek előre tekinteni. Tegyen alkalmassá bennünket arra, hogy készülődésünk egyszülött Fia eljövetelére teljes lehessen, ne engedje, hogy figyelmünket eközben elvonja a világ csillogása. Irányítsa lépteinket a Mindenható, hogy akaratát tudjuk megvalósítani életünk minden egyes napján. Ámen.

 9. avatar
  Elisabeth

  Dsida Jenő: A gyöngék imája

  Jó Uram, aki egyként letekintesz
  bogárra, hegyre, völgyre,
  virágra, főre, szétmáló göröngyre, –
  Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
  csak nagyon-nagyon gyönge.

  Mert pókháló és köd a szív,
  selyemszőttes az álom,
  pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
  s én erőtlen kezem
  még azt sem tudja Hozzádig emelni.

  De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
  ami az Óceánnak
  legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
  Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
  csak gyönge, nagyon gyönge.

  • avatar
   Nabucco

   A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

 10. avatar
  Elisabeth

  “Amikor Isten végtelen kegyelme és az ember őszinte erőfeszítései együtt járnak, akkor a Cél nem maradhat elérhetetlen.” (Sri Chinmoy)

 11. avatar
  Elisabeth

  Az elfogadás imádsága:

  Uram, Segíts, hogy mindenki számára barát legyek,
  aki nem fárad bele a várásba,
  aki jósággal befogad,
  aki szeretettel ad,
  aki nem fárad bele a meghallgatásba,
  aki örömmel hálálkodik.
  Olyan barát,
  akit biztosan megtalálnak, ha valakinek szüksége van rá.
  Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, akihez bárki fordulhat,
  amikor óhajtja; hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni,
  örömteli békét sugározni.

 12. avatar
  Elisabeth

  Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak! Rád bízom akaratomat. Rád bízom gondolataimat. Rád bízom terveimet. A
  gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram! Ha félek az ellenség
  túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom
  magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó
  reménységemet rád bízom, Uram! Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és
  várok terád. Csak te tudod kinyitni azokat. (Jörg Zink)

 13. avatar
  Elisabeth

  Mosolyod, mely szívből fakad,
  Aranyozza be arcodat!
  Mosolyod nem kerül pénzbe,
  Mégis sokat ér testvéred szemébe,
  Gazdagítja azt, aki kapja,
  S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
  Pillanatig tart csupán,
  De örök nyomot hagy maga után.
  Senki sem oly gazdag,
  Hogy nélkülözni tudná,
  És senki sem oly szegény,
  Hogy meg ne érdemelné.
  Az igaz barátság látható jele,
  Hintsd be a világot egészen vele.
  Mosolyod, nyugalom a megfáradottnak,
  Bátorság a csüggedőnek,
  Vigasztalás a szomorkodónak,
  Mosolyod értékes nagyon nagy jó,
  De semmiért meg nem vásárolható,
  Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
  Mert csak abban a percben van értéke,
  Amelyben arcodon megjelent,
  És ha ezután olyannal találkozol,
  Aki nem sugározza a várt mosolyt,
  Légy nagy lelkű, s a magadét add,
  Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
  Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja!

  (Szent II. János Pál pápa)

 14. avatar
  Elisabeth

  LEGYEN MEG A TE AKARATOD

  Legyen meg a te akaratod, Uram!
  Minden körülmények között
  Teljesedjék bennem szent akaratod!
  Ha azt kívánod, hogy szenvedjek,
  Adj erőt, és én elviselem azt!
  Ha betegséget, gyalázatot, üldözést,
  Szegénységet küldesz rám:
  Íme, kész vagyok, Atyám!

  Nem térek ki utadból;
  Rosszul tenném,
  Ha a szenvedés elől menekülnék.
  Add nekem szent kegyelmedet,
  Amelyért szerelmes Fiad könyörgött már,
  Hogy bennem az ő szándékai
  Megvalósuljanak!
  Tégy velem teljesen tetszésed szerint,
  A tiéd vagyok!

  (Avilai Szent Teréz)

 15. avatar
  Elisabeth

  Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. (Gyökössy Endre)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı