Imák†Áldások

Már 22, 2012 by

Hallgassatok korholó szavamra! Ne bánts meg senkit hitében, még kérdésfelvetés szintjén sem. Csak a jóknak útját járd, és csak az igazak ösvényét kövesd! Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára. Ne tartsd magadat bölcsnek, inkább féld az Urat és kerüld a rosszat! Vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra, biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. Hallgass rám, s ne tántorodj el számnak szavaitól!

81 hozzászólás

 1. avatar
  Elisabeth

  Urunk, Jézus, aki a mennyei Atya iránti engedelmességgel és irántunk való áldozatos szeretettel jártad végig az emberi kínok leggyötrőbb állomásait és ezeken át feltámadásod dicsőségébe jutottál. Add, hogy ahányszor szenvedéseinkkel végigjárjuk a magunk keresztútját, mindannyiszor erőt és megnyugvást nyerjünk Tőled, tudva, hogy szenvedéseinknek értelmet és célt mennyei Atyánk bölcsessége és jósága ad. Taníts meg igazságodra, hogy érted szenvedni érdemes. Amen.

 2. avatar
  Elisabeth

  Uram, rád bízom magam,
  és arra kérlek,
  vess véget nyugtalanságomnak!
  Rád bízom akaratomat.
  Rád bízom gondolataimat.
  Rád bízom terveimet.
  A gondjaimat és az embereket
  mind rád bízom, Uram!
  Ha félek az ellenség túlerejétől,
  rád bízom magam.
  Ha rettegek saját árulásaim miatt,
  rád bízom magam.
  Megoldatlan kérdéseimet,
  fáradozásaimat önmagamért,
  kínlódó reménységemet
  rád bízom, Uram!
  Feladom a harcot a zárt ajtók ellen,
  és várok terád.
  Csak te tudod kinyitni azokat.

  (Jörg Zink: Rád bízom magam)

 3. avatar
  Elisabeth

  Kereszturi Dezső: Esti imádság

  Ó, milyen vak homályba futnak
  kik nélküled indulnak útnak.
  A kezemet nézem: leszárad;
  szívem sívó homokkal árad.

  Valamikor kézen vezettél;
  szökni akartam, nem engedtél,
  csend volt szívemben és a csendben
  szavad szólt csak, mindennél szebben.

  Én Istenem, hívj vissza engem!
  Magam maradtam, eltévedtem.
  Légy bátorságom, bizodalmam;
  ó, légy úrrá megint Te rajtam!

 4. avatar
  Elisabeth

  Hála ima
  Köszönöm, Uram,
  a végtelenbe nyíló hajnalokat,
  melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
  Köszönöm a fényeket és a színeket,
  mert általuk Rád ismerek a világban.
  Köszönöm az ízeket és az illatokat,
  a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
  Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
  a virágokat és az állatokat,
  ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
  elkísérnek magányos útjainkra.

  Hála az emberekért,
  a szomorú arcú testvérekért,
  a jókedvűekért és azokért is,
  kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
  Hála mindenkiért!
  Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
  Jézus Krisztusért,
  aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
  és a boldog nyugtalanságot,
  aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
  boldogságunkat
  a szeretet közösségében!

  Hála a hazáért,
  hála az egyházért!

  Köszönök, Istenem, mindent,
  ami Tőled jön, mert ez a minden:
  az irgalom, a szeretet és az élet.

  Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
  a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
  köszönöm a ritmust és a dallamot,
  hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
  Hálát adok a jelekért és a hangokért,
  melyek irányítják hétköznapjainkat,
  és Hangodért,
  hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
  hála munkámért és küldetésemért,
  figyelmedért
  és végtelen türelmedért,
  hogy vársz reám és örökké szeretsz.

  Ámen.

 5. avatar
  Elisabeth

  Prohászka Ottokár: Kő az úton

  “Gondolod, kerül életed útjába
  egyetlen gátló kő is hiába?
  Lehet otromba, lehet kicsike,
  hidd el, ahol van, ott kell lennie.
  De nem azért, hogy visszatartson téged,
  se, hogy lohassza kedved, merészséged.
  Jóságos kéz utadba azért tette,
  hogy te megállj mellette.
  Nézd meg a követ, aztán kezdj el
  beszélni róla Isteneddel.
  Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
  küld azzal az akadállyal Neked?
  S ha lelked Istennek találkozott,
  utadba minden kő áldást hozott!”

 6. avatar
  Nabucco

  Adj nekünk Uram látó szemet, Szerető szívet, és mély lélegzetet! Amikor látó szemet kérünk tőled, Ezért könyörgünk: Add a Te szemed, Hogy mint Te, úgy lássuk a világot, Az embereket és történelmüket, És a magunk élete történetét. Add, hogy napról napra, Óráról órára olyanok legyünk, Amilyennek elgondoltál. Tégy bennünket lassan azzá, Amire teremtettél. Tégy készségessé szavad iránt, mely Megvilágosít és átformál minden életet. Adj nekünk szerető szívet, Hogy igazán szeressünk, megfeledkezve önmagunkról. Uram, szükségem van a Te szemedre, Adj nekem eleven hitet. Szükségem van a Te szívedre, Adj mindent elbíró szeretetet. Szükségem van a Te leheletedre, Add meg nekem reményedet!

 7. avatar
  Elisabeth

  Köszönöm Uram az apró jeleket, melyekkel tudtomra adod, hogy mindenkor jelen vagy az életemben, Köszönöm, hogy harcaim után segítségeddel képes vagyok visszatalálni önmagamhoz. Maradj velem továbbra is, ne rejtsd el Magad előlem. Segíts abban, hogy életemet Neked tetszően tudjam élni. Ámen.

 8. avatar
  Elisabeth

  Hozzád száll imám a mai reggelen Istenem. Hálásan tekintek vissza a tegnapra, és reménnyel telve tekintek előre az előttem álló nap áldásaira, elfogadva a nehézségeket is.
  Köszönöm Uram, hogy erőt adsz küzdelmeimhez, hogy fogod a kezem, amikor botladozva próbálkozom a következő lépés megtételével a Hozzád vezető úton. Ámen

 9. avatar
  Gavi

  “Úgy gondolod, Isten harcol ellened? De hidd el, ahol Isten látszólag ellened küzd, valójában érted hadakozik, mert Atyád, és az is marad, mivel szeret. Néha ellenségnek mutatja magát- mint Jákób esetében-, hogy a hitharcban kitartásra neveljen. Mint Jákób, te is mondd újra és újra: “Nem bocsátalak el, míg meg nem áldasz engem”. Ilyen hitbeli küzdelmek árán győztessé és áldáshordozóvá akar tenni Isten, hogy azután nagy megbízásokat adhasson neked.

 10. avatar
  Gavi

  ” Uram, úgy tűnik, minden kezd darabokra hullani körülettem. Mindenki akar belőlem egy darabot. Messze sok a tennivaló, és sosincs elég időm, hogy megtegyem. A fejem tele van mindenféle szeméttel, és a szívem majd megszakad. Uram, hol vagy? Úgy érzem magam, mint a tanítványok a viharban, és a hullámok túl nagyok nekem. Kiáltásom ugyanaz ,mint az övéké: Valaki ébressze már fel Jézust-mindjárt megfulladok! Békesség Fejedelme, szükségem van rád. Atyám, te, aki soha nem szunnyadsz, és nem alszol, vegyél gondjaidba! Hadd találjak benned nyugalmat, egy nyugodt helyet, ahol fejemet a mellkasodra hajthatom, hallhatom szerető szívdobbanásaidat, és biztonságban érezhetem magam, tudva, hogy a dolgokat javamra intézed. Így imádkozom Jézus nevében. Ámen”

 11. avatar
  Nabucco

  Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!

  • avatar
   Elisabeth

   Istenünk, aki előtt nyitva minden szív, aki ismered a szívek szándékait, és aki előtt semmi sem marad rejtve, a Szentlélek kiáradása által tisztítsd meg szívünket, hogy elnyerjük azt a kegyelmet, hogy Téged tökéletesen szerethessünk és méltón dicsőíthessünk.
   Uram, a Téged szeretőknek mindent javukra fordítasz. Világosítsd meg szívünket a Szentlélek kegyelme által, és töltsd el a tökéletes szeretet örömével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

 12. avatar
  Nabucco

  Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik
  valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő
  áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért
  is…

 13. avatar
  Elisabeth

  Jó Uram, aki egyként letekintesz
  bogárra, hegyre, völgyre,
  virágra, főre, szétmálló göröngyre, –
  Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
  csak nagyon-nagyon gyönge.

  Mert pókháló és köd a szív,
  selyemszőttes az álom,
  pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
  s én erőtlen kezem
  még azt sem tudja Hozzádig emelni.

  De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
  ami az Óceánnak
  legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
  Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
  csak gyönge, nagyon gyönge.

  A tegnap terhe már a tegnapé,
  A holnap árnya még a holnapé.
  Minden új reggelen örök útitársam köszönthetem.
  Jó reggelt uram Jézus!
  Jó reggelt öröm!
  Jó reggelt békesség!
  Jó reggelt kegyelem!

  (Dsida Jenő:A gyöngék imája)

 14. avatar
  Elisabeth

  Adventi himnusz Vecsernyére

  Csillagok teremtő Ura,
  hitünk örök fénysugara,
  világmegváltó Krisztusunk,
  hallgasd meg esdeklő szavunk.

  Mert irgalomra indított
  a halált hozó pusztulás,
  megváltást hoztál: a beteg,
  bűnös világnak gyógyulást.

  A világ fáradt estelén,
  mint nász teremből vőlegény,
  elhagytad áldott Szűzanyád
  méhének tiszta templomát.

  Erőd és hatalmad előtt
  térdre borulnak mindenek,
  az égiek s a földiek
  készséggel hódolnak neked.

  Szent Urunk, hittel kér imánk,
  ki egykor ítélőnk leszel,
  ne érhessen minket soha
  az álnok ellenség nyila.

  Krisztus, legkegyesebb Király,
  dicsérünk téged és Atyád,
  s a Lelket, a Vigasztalót
  most és örök időkön át. Ámen.

  (IX. századi:Ismeretlen szerző)

 15. avatar
  Elisabeth

  Ajándékozz meg Szentlélek Isten e szent adventi várakozásban a türelem erényével, alakítgass és formálj tetszésed szerint. Ámen.

  TANULJ MEG VÁRNI!

  Tanulj meg várni,
  ahogy az emberiség évezredeken át
  sóvárogva és imádkozva várta a Messiást.

  Tanulj meg várni,
  ahogy Mária várta gyermekét,
  boldog reménységgel a názáreti csendben,
  titkát Istenre bízva.

  Tanulj meg várni,
  ahogy az idős Erzsébet
  türelmesen ki tudta imádkozni,
  hogy Isten neki ajándékozza a várva várt fiút.

  Tanulj meg várni,
  ahogy az apostolok Máriával együtt
  imádkozva várták, hogy eljöjjön a
  megígért Szentlélek.

  Tanulj meg várni,
  a karácsonyra, a születésnapokra,
  ne add át előre az ajándékot,
  ne rontsd el az ünnepvárás örömét.

  Tanulj meg várni,
  amikor valakinek szüksége van rád,
  ne zaklasd kérdésekkel, ne halmozd el tanácsokkal,
  csak legyen számára nyitott a szíved.

  Tanulj meg várni,
  az imádság csendjében,
  ne sürgesd Istent, hogy beszéljen hozzád,
  engedd, hogy átöleljen, és akkor szóljon,
  amikor Ő akarja.

  Tanulj meg várni,
  ahogy napról-napra vár rád az Isten,
  hogy majd a végső órán
  belehulljon lelked az Örök Jóság szerető kezébe.

  (Hegyi Éva)

 16. avatar
  Elisabeth

  Ajándékozz meg Istenem elegendő erővel ahhoz, hogy kellően alázatos és szelíd tudjak maradni. Adj kérlek mindehhez kellő nyugalmat is, hogy nyughatatlan lelkem elegendő erőhöz jusson általa. … és végül – bár érdemtelenül -, nem kérnék mást Uram e szent adventi várakozásban, mint minden nehézségemet feloldó, bűneimből feloldozó szeretetérintésedet. Ámen

 17. avatar
  Elisabeth

  Add Uram, hogy nagy szavak helyett az igaz tettek domináljanak életünkben és mindazt, ami akár a legegyszerűbb formában is megérint bennünket,képesek legyünk tetszésed szerint cselekedetté formálni embertársaink és önmagunk örömére. Ámen.

  Túrmezei Erzsébet: Valamit kérnek tőled.

  Megtenni nem kötelesség.
  Mást mond a jog,
  mást súg az ész.
  Valami mégis azt kívánja: Nézd,
  tedd meg, ha teheted!
  Mindig arra a harmadikra hallgass,
  mert az a Szeretet.

  Messzire mentél.
  Fáradt vagy. Léptél százat.
  Valakiért még egyet kellene.
  De tested, véred lázad.
  Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
  És a jog józanságra int.
  De egy szelíd hang azt súgja megint:
  Tedd meg, ha teheted!
  Mindig arra a harmadikra hallgass,
  mert az a Szeretet.

  Valakin segíthetnél.
  Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
  Tán összetörte a szíved.
  Az ész is azt súgja: Minek?
  De Krisztus nyomorog benne.
  És a szelíd hang halkan újra kérlel:
  Tedd meg, ha teheted!
  Mindig arra a harmadikra hallgass,
  mert az a Szeretet!

  Ó, ha a harmadik
  egyszer első lehetne,
  és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
  Lehet, elégnél hamar.
  Valóban esztelenség volna?
  De a szíved békességről dalolna,
  s míg elveszítenéd,
  bizony megtalálnád az életet!
  Bízd rá magad arra a harmadikra,
  Mert az a Szeretet.

 18. avatar
  Elisabeth

  Uram! Adj kérlek erőt ahhoz, hogy képes legyek szembe nézni életem nehéz helyzeteivel. Fedd fel előttem terveidet és vezess a Te utadon. Segíts abban, hogy hű tudjak maradni önmagamhoz és akaratodnak megfelelően, tetszésed szerint formáljam életemet, jobbá téve ezáltal embertársaim életét is. Ámen.

 19. avatar
  Elisabeth

  Urunk, Jézus! Te, aki értünk ontottad szent véredet a keresztfán, erősíts bennünket hitünkben és vigasztalj minket ezekben a napokban, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk.
  Mennyei Atyánk! Mutasd meg végtelen irgalmasságodat és vedd magadhoz őket, hogy szentjeiddel együtt szüntelenül magasztaljanak Téged. Küldd segítségünkre a vigasztaló Szentlelket, hogy igaz hittel vallhassuk, bennünk élő szeretteink, akiket magadhoz szólítottál, nem maradnak a halál rabságában, hanem az örök élet kegyelmét adod nekik. Ámen.

 20. avatar
  ildikosandor

  ISTEN TERENYÉN.Életem ott van ISTEN tenyerén,Azért nem félek én.Bármi fáj nekem:mosolyog a szemem,Száz jajszo között is Bizom vakon,Hitemet fel nem adom,Rámtörhet vadul Ezer baj s veszély,ISTEN igy szol:NE fél!Miért is ,mitől is Félhetnék én,Az ISTEN TENYERÉN!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı