Fá†ima

jan 15, 2012 by


Logo-Fatima-TV1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a Lisszabontól mintegy 130 kilométerre északra fekvő kisváros közelében, Cova da Iria környékén. A gyermekek neve: Lucia de Jesus dos Santos (ekkor 10 éves), unokaöccse, Francisco Marto (ekkor 9 éves), unokahúga, Jacinta Marto (ekkor 7 éves). A déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen villanó fény jelent meg előttük. A gyerekek villámlásnak hitték, így elindultak hazafelé. De egy második villanás megállásra késztette őket. Egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy női alakot, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezében rózsafüzért tartott. A jelenés arra bíztatta a gyerekeket, hogy imádkozzanak minél többet, s kérte őket, hogy az elkövetkező öt hónap 13. napján, ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriába.

A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. Az augusztusi jelenésre azonban már nem tudtak elmenni, mert Outrem polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket.

Logo-Fatima-TVA prefektus a hazugságokat elismerő vallomást akart kicsiholni a gyerekekből, akik erre nem voltak hajlandók. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg előttük Valinhos település mellett, Cova da Iriától nem messze. Az utolsó, októberi jelenést – az úgynevezett Napcsodát – már becslések szerint 30-70 ezer ember látta. A megjelenő nőalak azt mondta, hogy ő a Rózsafűzér Királynője, és azt kérte, hogy ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, majd saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, és úgy tűnt, mintha a földre zuhanna. A Napcsoda után a fátimai jelenések Portugáliában az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek. Az első hosszabb beszámolót Formigao atya közölte 1921-ben. Kezdetben ő maga sem hitt a történetek hitelességében, de az 1917. szeptember 13-i jelenés meggyőzte őt, és utána már nem voltak kétségei.

12 hozzászólás

 1. avatar
  Elisabeth

  Égi Édesanyám! Szent szívedbe helyezem egész lényemet, értelmemet és akaratomat. Formálj anyai szereteteddel, támogass sugallataiddal, hogy Istennek tetsző életet élhessek.

  Öröm

  Az öröm imádság, az öröm erő.
  Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
  Isten szereti az örvendező imádságot.
  A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
  ha dolgunkat örömmel tesszük.

  A szerető szív vidám szív.
  Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
  hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
  Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
  de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
  s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
  Ez azt jelenti:
  szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
  segítsünk, ahogyan ő segít,
  adjunk, ahogyan ő ad,
  szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
  mentsük meg az embert,
  ahogyan ő megment minket,
  huszonnégy órán át vele legyünk,
  és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

 2. avatar
  Elisabeth

  Szűzanyám segíts,

  Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
  Ha megbántanak ne zokogjak.
  Te add meg, hogy eltűrjenek,
  Hogy hibáimmal is szeressenek.
  Te erősítsd meg erőtlenségem,
  Hogy hősként vigyem a keresztem.
  Te légy árvaságom erős támasza,
  Tudom, hogy Te vagy a gyengék gyámola.
  Te őrizd meg gyengülő értelmem,
  Hogy életem nagy teher ne legyen.
  Ó adj azoknak nagy szeretetet,
  Akiknek én adtam életet.
  Legyen szívükben jóság, irgalom,
  Öregségemet értő szánalom.
  Áldd, őrizd őket édes Jézusom,
  Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
  Vezess, erősíts, oltalmazz,
  A végső órámon irgalmazz.

 3. avatar
  Elisabeth

  Égi Édesanyám!
  Adj vigaszt minden betegnek, különösen azoknak, akiket nem ápol senki, akiket betegségük idején az egyedüllét kínoz. Segítsd őket abban, hogy erős hittel legyenek képesek elviselni testi és lelki szenvedéseiket. Legyél társuk e nehéz időben. Járj közben értük Szent Fiadnál, hogy segítségével mielőbb elérkezzen számunkra az áhított gyógyulás, és életük példájával mondhassák el: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik”. Ámen.

 4. avatar
  Elisabeth

  Égi Édesanyánk! Kérünk, állj mellettünk földi zarándokutunk során, járj közben értünk Szent Fiadnál. Oltalmazz minket, ha nehézségek törnének ránk. Kegyes tekinteted ne fordítsd el rólunk, bármennyire is érdemtelenek vagyunk szeretetedre. Ámen.

 5. avatar
  Elisabeth

  Magnificat

  Magasztalja lelkem az Urat,
  és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
  Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
  Íme ezentúl boldognak hirdetnek
  az összes nemzedékek,
  mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
  ő, akit Szentnek hívunk.
  Nemzedékről nemzedékre
  megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

  Csodát művelt erős karjával:
  a kevélykedőket széjjelszórta,
  hatalmasokat elűzött trónjukról,
  kicsinyeket pedig felmagasztalt;
  az éhezőket minden jóval betölti,
  a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

  Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
  megemlékezett irgalmáról,
  melyet atyáinknak hajdan megígért,
  Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

 6. avatar
  Elisabeth

  Mária! Mennyei Édesanyánk!

  Terád bízzuk az élet ügyét:
  tekints le, ó Anyánk,a meg nem
  született gyermekek sokaságára;
  a szegényekre, akik számára
  az élet oly nehézzé vált;
  mindazokra, akik
  erőszak áldozatává váltak;
  az öregekre és a betegekre,
  akikben talán csak a Te közbenjárásodba
  vetett hit tartja ébren a reményt.

  Eszközöld ki számunkra a kegyelmet,
  hogy az életet mindenkor ajándékként
  legyünk képesek elfogadni;
  Add, hogy legyen merszünk létükkel
  tanúságot tenni a Szeretetről;
  mindezzel is áldva az ÉLET Teremtőjét.

 7. avatar
  Elisabeth

  Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
  rólad angyalok ajka zengjen:
  áldott gyökér, égi ajtó,
  földnek drága napfényt adó!

  Örülj, szép Szűz, dicső ékes,
  nincsen más ily tiszta fényes;
  szép vagy, az Úr legyen véled,
  Krisztust értünk imáddal kérleld!

 8. avatar
  Elisabeth

  Hozzád fordulok édes Szűzanyám,
  Akivel bármely ember megoszthatja
  lelke bánatát. A gyermeked vagyok.
  Vigasztalásért csak Hozzád fordulhatok.
  Hozzád, aki érdemtelenül is szeretsz.
  Kérlek tarts meg a helyes úton,
  Hogy soha el ne veszítselek. Ámen.

 9. avatar
  Elisabeth

  Szentséges Szűz Mária Mária, Isten Anyja,
  Te ajándékoztad a világnak
  az igaz világosságot,
  Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát.
  Te teljesen ráhagyatkoztál
  Isten meghívására,
  s így a jóság forrásává lettél,
  mely Istenből fakad.
  Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá.
  Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt,
  hogy mi magunk is
  valóban szerető emberek
  és az élő víz forrásai lehessünk
  egy szomjazó világban. (XVI. Benedek pápa)

 10. avatar
  Elisabeth

  Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
  Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
  Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.
  Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.
  Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy!
  Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen

 11. avatar
  Elisabeth

  Mária szereténeke
  Lángoló szívetek Istennek imája
  Szeretetben éltet lelkem boldogsága
  Felhangzik a szent szó: Uram! Segíts, kérlek!
  Megnyílik a mennybéli kapu teérted
  Hangod szent rezgése felemel az Égig
  Isten Fényszívében szeretet örvénylik
  Beleveszik lelked forgó fényárjába
  Teljesül kérésed az Ő Akaratában

 12. avatar
  Elisabeth

  Vigasztalóm, Édesanyám fogadd el imám. Te a benned bízók, a szomorkodók vigasztalója vagy. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, kérjed értem szent fiadat. Erőt adó menedékem állj mellettem, tartsd kezemet, szívemnek adj békességet. Ámen.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı