Mi Atyánk

jún 2, 2012 by

Mi Atyánk

Mi az ima? Miért kell imádkoznunk? Szükség van-e az imára? Hányféle ima létezik? Ki imádkozhat? Mikor lesz az imának biztos hatása? Mikor nem hallgat meg Isten egy imát? Az ima lelkünknek Istenhez való felemelése, mikor az időben azért könyörgünk, amiért Isten öröktől fogva akarja, hogy kérjük, vagyis a különböző üdv-eszközökért, különösen a szeretetben való előmenetelért. Miért kell imádkoznunk? Mert Isten az üdvrendben ezt így rendelte. Bár Ő mindent tud, azt is, mire van szükségünk, mégis, sok dolgot csak akkor ad meg nekünk, ha kérjük tőle. Mert a természetes rendben is azt akarja, hogy az emberek együttműködjenek vele. Szükséges az ima? Az ima szükséges volta üdvösségünk elérésére, de legalább teológiailag biztos. Minden ember, aki elérte az értelmes korhatárt, kötelezve van arra, hogy imádkozzék. Természetes, hogy Isten némely kegyelmet anélkül is megad nekünk, hogy arra kérnénk, de nem minden kegyelmet, amire szükségünk van.

Szent Ágoston azt mondja, hogy Isten a végsőkig való kitartás kegyelmét csak az imádságos lelkeknek adja meg. És a Trienti Zsinat azt tanítja, hogy ahhoz, hogy a parancsokat be tudjuk tartani, imádkozni szükséges: Isten semmi lehetetlent nem parancsol, hanem amikor parancsol, annak megtételére figyelmeztet, melyet meg tudunk tenni, és annak kikönyörgésére, amit nem tudunk magunktól megtenni, és segít, hogy ezt megtehessük. Vészhelyzetben az ima még egy szentséget is képes helyettesíteni. A szentkeresztség iránti vágy helyettesíti a keresztelést, amikor annak végrehajtása lehetetlen. A tökéletes megbánás helyettesíti a gyónást, ha maga a gyónás nem lehetséges.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı