Éltető és Fénylő

okt 8, 2022 by

Éltető és Fénylő

‘Isten, a Szentigéin keresztül a gyógyító szeretetről beszél, szeretetre tanít bennünket és Jézus Krisztus is a keresztény pedagógiájával, a felsorolhatatlan tanításaival, hogy szívbéli, igaz, őszinte, lelkeket melengető, szép míves szeretet szavakkal beszéljünk az emberekhez! A baj az, hogy sokan hátat fordítanak annak az embernek, aki szeretettel közelít hozzá és főleg, ha elkezd a szeretetről beszélni, mivel még az a szó is, hogy szeretet eléggé irritálja, mert önmagával és a lelkiismeretével kerül összeütközésbe. De, sok bepótolni valója van az embereknek az önzetlen, a feltétel nélküli szeretet érzések terén, annak a tovább adásaiban és elfogadásaiban, a lelkeket ölelő szeretet cselekedeteiben. El lehet gondolkozni rajta, hogy adtunk- e, eleget ebből az éltető és fénylő reményt adó szeretetből, sokat sok embernek?

A lélekemelő szeretet érzést először is, a Dicsőséges Istentől aranytálcán kapjuk ajándékba, Aki egykor döntött a létezésünkről, hogy erősek és boldogok legyünk általa, ami oltalmaz és védelmez bennünket úgy, mint a kristály tisztán csörgedező patakot, amit sűrű erdők oltalmaznak a dús lombjukkal.’

‘A szeretetre minden embernek szüksége van éppen úgy, mint a mindennapi kenyérre. A spirituális lelki fejlődési utunkon a dolgainknak a felfogásai nem egyforma mentális és lelki szinten történik, mert nem egy szinten, nem egy dimenzióban gondolkozunk és érzünk. Nem egyformán okosan és bölcsen gazdálkodunk a gondolatainkkal. Sajnos, hogy az emberek gondolkozásaiban és felfogásaiban vannak logikai típus hibák, hibás gondolkozási és érzési rezgés hullámok, amiknek a megváltoztatásai lehetségesek, csak akarni kell!’

‘Tapasztaljuk a mindennapjaink során, hogy ahány ember van, az annyi féle képpen gondolkozik és érez, mert az életről másak az ismereteik, amik által a szeretet adásaira és elfogadásaira is van, aki képes és van, aki nem, amik a gondolkozási különbségeinkből fakadnak. Legyen rendíthetetlen hitből és soha meg nem szűnő boldogságot adó szeretet érzéseink aminek a lelki örömútját csak Istennél találhatjuk meg, ezért keresni kell Őt, rá kell a lelki szeretet vibrációnkkal hangolódnunk, Őrá a nyílt és az őszinte szívünk dobbanásaiban. Indítsuk el szívünket hálára Isten felé Aki a lelki boldogságnak a szépen szóló szeretet hangjegyeivel írja azt tele…’

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı