Pál, Krisztus Apostola

Sze 28, 2022 by

Pál, Krisztus Apostola

A film története három rétegre épül. Az első a római keresztény gyülekezet élete, reagálása a vészhelyzetre. A közösség két vezetője egy jómódú házaspár, Akvila és Priscilla, akikről Pál apostol is említést tesz Krisztus után 50 körül a Korintusiaknak írt első levelében (16,19). A film utal arra, hogy nem tősgyökeres rómaiak, küldetésként kapták Páltól, hogy jöjjenek a birodalom központjába és alapítsák meg az itteni Egyházat. A második réteg a börtönbe vetett idős Pál és az őt fölkereső evangélista, Lukács kapcsolata. A harmadik pedig a börtön római parancsnoka, Mauritius viszonya a keresztényekhez, amit bonyolít, hogy egyetlen lánya, Célia gyógyíthatatlannak látszó beteg. A keresztények kíméletlen üldözése válaszút elé állítja Akvilát és Priscillát. Irgalmas szamaritánusként fogadják be a tűzvész után fedél nélkül maradt felnőtteket, a szüleiket elvesztett árvákat, a betegeket.

Dilemmájuk, hogy mivel használnak többet: ha elhagyják Rómát, hogy új helyen szervezzék újjá a gyülekezetet, szabadabb körülmények között hirdetve Krisztus evangéliumát, vagy ha maradnak és folytatják karitatív tevékenységüket, hiszen a zsarnokság uralma alatt senki sem törődik a perifériára sodródott kitaszítottakkal, a betegekkel. „Ki eteti az árvákat, szegényeket… Az emberek kétségbe estek. Ilyen üldöztetés mellett csak mi vagyunk a fény ebben a sötétségben” – érvel Priscilla a maradás mellett. A fény Isten világosságának megjelenítése a sötétség romboló erőivel szemben.

Szent Ágostonra gondolva mondhatjuk azt is, hogy Isten városa és az ördög városa elválaszthatatlanul él egymás mellett ebben a világban. Akvila ezzel szemben úgy érzi, minél előbb el kell hagyniuk Rómát, mert ha maradnak, rengeteg ember életét veszélyeztetik. A gyülekezet tagjai tanácstalanok, isteni jelre várnak, és abban bíznak, hogy mindenki által elismert vezetőjük, Pál, felismerve az Úr sugallatát, utat mutat nekik. A megöregedett és a rómaiak által súlyosan bántalmazott apostol csak fizikailag gyenge. Ahogyan a börtönben őt felkereső Lukács fogalmaz: „Testileg meg van roppanva, de az izgága vén lelke még mindig tele van hittel és reménnyel.”

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.Personel Sağlık

-

SEO Ajansı

- mersin escort - escort izmir