Megkínozva Krisztusért

okt 16, 2020 by

Megkínozva Krisztusért

Egy közönséges ember, aki nem közönséges körülmények között élt. Így szeretett bemutatkozni Richard Wurmbrand, a keresztyénné lett zsidó, hitre jutott egykori ateista, Krisztusnak sok éven át fogságot szenvedő követője. Ötéves lehetett, amikor apja elővett egy könyvet, amelyben pályaválasztás előtt álló fiataloknak adtak tanácsokat: mit kell tudni az ügyvédi, orvosi, tiszti és a többi pályáról. Sorban feltette nagyobb fiainak a kérdést: „Mi akarsz lenni?” Miután válaszoltak, a legkisebbhez fordult, és őt is megkérdezte: „Hát te, Richard fiam, mi szeretnél lenni?” Richard megnézte az apja kezében lévő könyv címét: Általános útmutatás a mesterségekhez, és így válaszolt: „Általános útmutató szeretnék lenni!”

Isten kegyelméből sok különféle ember számára vált útmutatóvá, hogy megtalálják a Krisztusban való életet, az igazi szabadságot. Evangélikus lelkipásztorként hosszú élete során megjárt nagy magasságokat és a szenvedés nagy mélységeit is.

Bár megtérése előtt már ismerte az evangéliumi történetet, élete nagy fordulata még váratott magára. Pár hónap szanatóriumi tartózkodás után elutazott egy hegyi faluba lábadozni. Itt megismerkedett Christian Wolfkesszel, egy öreg német áccsal, aki Bibliával ajándékozta meg. Később tudta meg, hogy az ács a feleségével együtt ezzel a Bibliával a kezében órákig imádkozott érte és feleségéért.

Megtérését így írja le… „Feküdtem az ágyamon az Újszövetséget olvasva, és ahogy teltek a napok, Jézus olyan valósággá vált számomra, mint például az a nő, aki főzött nekem. Nem mindenki megváltott, aki felismeri őt; a Sátán ismeri őt, mégsem keresztyén. Ezt mondtam Jézusnak: Nem leszek soha a te tanítványod. Pénzt, utazást és élvezetet akarok. Eleget szenvedtem. A te utad a szenvedés útja, és annak ellenére, hogy egyben az igazságé is, nem fogom követni! Hallottam biztató válaszát: Járj az én utamon! Ne félj a kereszttől! Rájössz majd, hogy ez a legnagyobb boldogság. Tovább olvastam, és elöntötte szememet a könny.

Nem tudtam megállni, hogy ne hasonlítsam össze életemet Jézuséval. Ő ragyogó, én tisztátalan vagyok, ő önzetlen, szíve telve szeretettel, míg én kapzsi és gyűlölködő vagyok. Régi elméletem összeomlott az Ő bölcsessége és szeretete előtt. Krisztus a lelkem mélyére hatott, ahová a lelkiismeretem már nem ért el. Hasonló helyzetben éreztem magam egy kínai mese szereplőjével, akit elfárasztott a tűző napon való vándorlás, és leült egy öreg tölgyfa árnyékába pihenni. Milyen szerencsém van, hogy megtaláltalak! – mondta. A tölgyfa ezt válaszolta: Nem szerencséről van szó. Négyszáz éve várok rád. Jézus egész életemben várt rám. Most találkoztunk.”

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı