Józsué Könyve

Már 14, 2016 by

Józsué Könyve

[Biblia – Az Ószövetség könyvei]: A Józsué könyve az Ószövetség egyik protokanonikus történeti könyve. Józsué neve a héber kánonban Joshua. A könyv nem az írójáról, hanem a főszereplőjéről kapta a nevét. Józsué még Egyiptomban született, és neki, nem úgy, mint Mózesnak, megadatott, hogy belépjen az Ígéret földjére 40 év után. Mózes halála után ő lett a zsidó nép vezetője. Az ő történelmi feladata volt Kánaánba, az Ígéret földjére vinni népét. Nem véletlen, hogy ő lett a vezető, mivel ő volt annak a tizenkét kémnek az egyike, akit Mózes előre küldött, hogy kikémlelje a kánaánitákat, s később az ő javaslatára folytatták az utat Kánaán felé. Józsué könyve arról az eseményről tudósít bennünket, amikor az Úr a pusztában felnőtt és hitre nevelt népét csodálatos módon bevezette az ígéret földjére. Hitük újra és újra próbára tétetett – a megáradt Jordán, Jerikó hatalmas kőfalai, az ellenség túlereje legyőzhetetlen akadályként álltak előttük. Az Úr azonban megígérte, ha hitben elindulnak, ha engedelmeskednek utasításainak, Ő velük lesz és győzelemre vezeti népét. A Jordán vize megállt, Jerikó falai leomlottak, és az ellenség rettegve tapasztalta Izráel Istenének hatalmát.

[mp3player width=550 height=120 config=fmp_jw_widget_config.xml playlist=jo.xml]

Tanulság számunkra ez a könyv azért is, mert a Szentírás jövendöléseit megismerve tudjuk: Isten népe most is az “Ígéret Földjének” határához érkezett. Az ellenség pedig “tudja, hogy kevés ideje van”, és minden eszközzel meg akarja akadályozni célbaérkezésünket. “Ahogy az idők végéhez közeledünk és Isten népe a lelki Kánaán határain áll, Sátán megkettőzi erőfeszítéseit, hogy megakadályozza annak elfoglalását. Minden léleknek tőrt vet. Ne gondolja senki, hogy csak a tudatlanoknak és a műveletleneknek kell vigyázniuk, mert kísértéseit éppen a legmagasabb hivatalok és legszentebb tisztségek betöltőinek készíti… Eszközei most is ugyanazok, amelyek háromezer évvel ezelőtt voltak.”

Tanulmányozzuk úgy ezt a könyvet, hogy általa a hit leckéit is megtanuljuk, és segítség legyen számunkra a mennyei Kánaánba való mielőbbi belépésre. Késztessen bennünket is nagyobb hitre, engedelmességre, bátorságra az a tudat, hogy ” ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk”.

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı