Új Eget, Új Földet

aug 19, 2015 by

Új Eget, Új Földet

A romák vallása legtöbbször a körülöttük élő népekével azonos. Így az arab világbeli, törökországi, boszniai és macedóniai romák muzulmán vallásúak, az észak-európai romák protestánsok, a szerbiai, romániai és más kelet-európai országokban élő romák ortodoxok. A balkáni muzulmán és keresztény cigányok békésebb időkben gyakran imádkoznak egymás templomaiban. Az utóbbi időkben sok európai ország roma lakói között elterjedt a kisegyházak, evangéliumi gyülekezetek követése. A romák vallási szokásaiban az indiai vallásnak semmilyen jelentősebb nyoma nem található. A roma csoportok hagyományos életmódjuk szerint a nomád, vándorló népek közé tartoznak. A roma népesség egy része ma is ezt az életmódot folytatja, a nyugat-európai romák jelentős része modern lakókocsikkal vándorol, míg egyes balkáni országokban és az arab világban lovaskocsikból álló karavánokban utaznak. Ezzel szemben például a magyarországi és a spanyolországi romák ma már valamennyien letelepedetten élnek, ahogyan a kelet-európai romák döntő többsége is. Közös kulturális alapok uralkodó kultúrájától erősen eltér.

[mp3player width=250 height=350 config=fmp_jw_widget_config.xml playlist=ci1.xml]

Az élet összes területe a család és a rokoni kötelékek mindenek fölött álló értékén alapul. Valamennyi hagyományos roma csoport megegyezik továbbá a nem-roma világhoz való sajátos viszonyulásában. Ez a roma kultúra és identitás közös alapja, amely mindig változatlan. A hagyományos roma közösségeket ugyanakkor a kultúrájuk minden további részletében a nagyfokú alkalmazkodóképesség és rugalmasság jellemzi. A változó környezethez igazodva akár egy nemzedék leforgása alatt is átalakulhatnak egy adott csoport szokásai.

A nem-roma népektől ez a rugalmasság alapvetően idegen, őket hagyományosan a kultúrájuk folytonossága, konzervatív, megőrző jellege jellemzi. A változóképesség a részletekben, mint alapvető közös kulturális jellemző, magyarázatot ad arra, hogy az egyes hagyományos roma csoportok a kultúrájuk konkrét részletei, összetevői, mint az életmód, a nyelv, a népszokások, hagyományok, vallás és hiedelemvilág tekintetében egymástól többnyire teljes mértékben különböznek, miközben a nem-romák mégis egységes etnikumnak látják őket.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.Personel Sağlık

-

SEO Ajansı

- mersin escort - escort izmir