Szentlélek Isten

Már 26, 2012 by

Szentlélek Isten

A Szent Lélek megnevezést Isten tevékeny erejének kihangsúlyozására használjuk a világban és az emberek között, különösen a megújítás munkájában. Isten a Fiú emberi mivoltát használta fel, hogy elérhesse az embert az ember szintjén. A láthatatlan Isten kinyilatkoztatta Magát látható hústestben ( mint Fiú ), hogy az emberek megláthassák dicsőségét és megérthessék, milyen Isten valójában. A megváltás teljesen Isteni munka volt, következésképpen, hogy azt csak Isten mindenhatóságával lehetett végrehajtani. Ő mondta Mózesnek, aki látni vágyta Őt: “Nem láthatod az arcomat: mert senki sem láthat engem úgy, hogy életben maradna. Ezért ha Mózes nem láthatta Őt, még kevésbé láthatják azok, akik a pokolban vannak, ahol minden a végső és legdurvább dologként létezik, és így a legtávolabb van Istentől; mert ezek a legalacsonyabb fokon természetiek.

Következésképpen, ha Jehova Isten nem öltözte volna fel az Emberit, magára öltve egy olyan testet, amely volt, a megváltás vállalkozásának minden munkája hiábavaló lett volna. Jézus teljes dicsőséget, tekintélyt és hatalmat birtokol, amely felmagasztalás feltámadásával kezdődött és mennybemenetelével vált teljessé. Ekkor megszabadult minden emberi kötöttségtől és fizikai korláttól. Éppen ellenkezője történt annak az önkorlátozásnak, mint amelynek megtestesülésekor alávetette Magát. Teljessé vált küldetése emberként ezen a földön járva. Jézus nem veti alá többé Magát semmilyen emberi gyarlóságnak és gyengeségnek, többé nem szenvedő szolga. Nincs többé rejtve dicsősége, fensége és más isteni tulajdonsága. Most már gyakorolja hatalmát mint Isten, a megdicsőült emberi testen keresztül. Megmutatja és meg is fogja mutatni Magát, mint a mindenség Ura, mint igaz Bíró és az egész föld Királya. Jézus mint “Isten Fia” nem csupán ember, hanem Isten is, az Ószövetség Jehovája, amely emberi mivoltjában lakozik. Az újszövetségi időkben, Isten teljességgel kijelentette Magát Jézus Krisztus által. A megtestesülés Isten látható megnyilvánulása , egy konkrét cél érdekében . “Isten szabadon teheti nyilvánvalóvá jelenlétét, miközben az ember védve marad közvetlen jelenlétének hatásától”. Amikor Isten lejött a földre, a menny nem maradt üresen. Éppen úgy fenn van a mennyben, mint bármikor máskor. Egyszerre tud cselekedni a mennyen és a földön, vagy a föld több pontján.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı