Üdvözülve legyetek

Már 26, 2012 by

Üdvözülve legyetek

A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győztes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erében az ellenség jelenlétében. Levetette magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Amíg a földön járt, Ő volt a testben megjelent Isten, most aki elszenvedi a bűnért járó büntetést, aki kifizeti a törvénytelenség árát. Ő a mi megigazulósunkért támadt fel a halálból. A feltámadásra emlékezve tudd, hogy mi Jézussal együtt feltámadtunk! Jézus véget vetett a sátán uralmának, Ő hordozta el Ádám bűnének gyümölcsét. Ő volt az emberiség helyettesítője. Jézus Krisztus kifizette az emberiség bűnének büntetését; lerázta magáról a sötétség erőit, akik fogságba tartották Őt. Megfosztotta a hatalmuktól, és az ember feletti uralmuktól. Ő volt a halál ura és a sír legyőzője. Felöltözte a halhatatlanságot, és megjelent a tanítványok között; és az ajka két szót ejtett ki; „Üdvözülve legyetek” A megváltás reggele elérkezett. Az új teremtés most már valósággá válhatott, Isten Fia, aki bárányként meghalt, íme most feltámadt az Új Szövetség hatalmas Úr Főpapjaként. Jézus legyőzte a halált.

A mi nyelvünk és beszédünk nem megfelelő eszköz arra, hogy kifejezzük annak a szeretetét, aki bűnné lett értünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta értünk, hogy senki el ne vesszen!

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı