Cserháti’ Püspök

okt 22, 2014 by

Cserháti’ Püspök

1961-ben Rogács Ferenc püspök halálát követően a megüresedett püspöki szék betöltésére a Szentszék Bellon Gellért jánoshalmi plébános, kalocsai kanonok személyében gondoskodott utódról, akit a pápa még 1959. szeptember 23-án apostoli adminisztrátorrá és pécsi segédpüspökké nevezett ki. A magyar kormány azonban – mivel a Szentszék a kinevezésről előzetesen vele nem egyeztetett – ehhez nem adta hozzájárulását. Ezt az Állami Egyházügyi Hivatal Pécsre érkező vezetői tudatták a pécsi káptalannal, mely így, az egyházmegye irányítására – egyházjogi szempontból kifogástalanul – Cserháti Józsefet, a Budapesti Hittudományi Akadémia tanárát választotta meg káptalani helynöknek. Cserháti József személyében egy széles látókörű, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező, nagy formátumú főpásztor került az egyházmegye élére.

Cserháti József 1914. április 19-én született a Tolna megyei Lengyelben. Szemináriumi tanulmányait a római Collegium Germanicumban végezte, kollégiumi társai közül püspökként többen a II. Vatikáni Zsinat meghatározó egyéniségei és a pécsi egyházmegye odaadó támogatói lettek. Rómából a fundamentális teológia doktoraként hazatérő Cserháti előbb a pécsi püspöki szemináriumban, majd ennek megszüntetése után a győri szemináriumban, 1956-tól pedig a budapesti Hittudományi Akadémián tanított dogmatikát, karakterológiát és fundamentális teológiát. Teológusként az egyház természetéről kibontakozó új megközelítések foglalkoztatták, a zsinat egyházról vallott szentségi szemléletét, a liturgia megújítását és az „Isten népe” előtérbe kerülését lelki-szellemi felszabadulásként élte meg. Bízott az ökumenében, és döntő fontosságúnak tartotta a laikusok bevonását az egyház pasztorális tevékenységébe.

Cserháti József a magyar püspöki karnak 28 évig tagja és 18 éven keresztül titkára volt. Így a magyar katolikus egyház kommunista vallásüldözés alatti sorsalakulásának élő tanúja lett. Tevékenységét a tények józan mérlegelésével és a gondviselésbe vetett határtalan bizalommal végezte, markánsan formálva a reá bízott egyházmegye arculatát. 1989-ben, 75 évesen, egészsége rohamos romlására hivatkozva kérte felmentését a pápától, aki 1989. november 3-án engedélyezte azt. Cserháti József apostolutódi útjának lezárása és az egyházmegyétől való búcsújaként 1991. augusztus 17-én Pécsett üdvözölhette II. János Pál pápát. 1994. április 14-én, néhány nappal 80. évének betöltése előtt halt meg, a püspöki sírboltban nyugszik.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı