Átalakulások 1.

aug 11, 2014 by

Átalakulások 1.

Az ima ereje nem belőlünk ered; nem attól függ, hogy milyen szavakat mondunk ki, vagy hogy miként vagy milyen gyakran mondjuk ki azokat. Nem attól lesz ereje az imánknak, hogy milyen testtartást veszünk fel, vagy melyik égtáj felé fordulunk. Az ima ereje nem is különféle tárgyak, képek, gyertyák vagy füzérek használatában rejlik, hanem a Mindenhatóból árad, aki meghallgatja és megválaszolja a kéréseket. Imádkozás közben kapcsolatba kerülünk a természetfeletti Istennel, ezért természetfeletti eredményre számíthatunk, függetlenül attól, hogy megadja-e a kérésünket vagy sem. Bármilyen válasz érkezzen is a könyörgésünkre, az ima erejének forrása maga Isten, akihez könyörgünk, s aki megválaszolhatja és meg is válaszolja kéréseinket tökéletes akarata és időzítése szerint.A mindenható Isten arra biztatja népét, hogy imádkozzanak hozzá. Imádkozni fáradhatatlanul, hálaadással, hittel, Isten akaratával egyező módon, Isten dicsőségére és igaz szívvel kell.

Képzelj el egy olyan települést, ahol a lakosság 92%-a újjászületett; ahol a bűnözés megszűnése miatt bezárták a városi börtönöket és ahol a mezőgazdaság termékenysége bibliai arányokat öltött! Képzelj el egy várost, ahol kilencven naponként hatvanezer keresztény zsúfolódik össze a futball stadionban egész éjjel tartó imaalkalomra, és ahol egy sokmilliárd dollár forgalmú kábítószer maffiát kényszerítettek térdre! Képzelj el egy várost, ahol a helyi kocsmákat gyülekezetté alakították át, lerombolták az ősök szentélyeit és egész famíliák jutottak hitre Krisztusban! Ne elképzeld, hanem hidd! Utazz el ifj. George Otis-szal néhány így átalakult településre három földrészre! Tanuld meg, hogyan teremhet meg az ima ereje hasonló gyümölcsöket ott, ahol te élsz!

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı

- mersin escort - escort izmir