Kegyelem

Már 3, 2012 by

Kegyelem

A bűnös nem nyerhet megváltást hit nélkül. A hit személyes bizalom. Hétköznapi életünkben is nagyon gyakran használjuk ezt a szót. A hit a Bibliában a személyes bizalmat jelenti Istenben. Azt jelenti, hogy elhisszük, amit Igéjében mond, és bízunk benne, hogy megment és megtart minket. Ha körülnézünk a világban, hamar rájövünk, hogy nem mindenki hisz Istenben, tehát nem mindenki üdvözül. Ez felkelti bennünk a kérdést: „Mi a hit, hol a forrása?” A hit végső fokon nem más, mint Isten drága ajándéka. Isten megajándékozza az embert erővel, hogy higgyen Benne. Hogyan teszi magáévá az ember ezt a hitet? „A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által”. Aki tehát nem tud Istenben hinni, vegye elő a Bibliát és olvassa. S miközben olvas, imádkozzék valahogy így: „Istenem, ha ez a könyv valóban a Te Igéd, ha Jézus Krisztus valóban a Te Fiad, és ha Ő valóban meghalt értem a kereszten, akkor kérlek, mutasd meg nekem ezt a Bibliában”. Isten megígérte, hogy aki az Ő akaratát akarja cselekedni, az eljut az igazság megismerésére.

A hitnek tárgya kell hogy legyen. Ez lehet egy személy, pl. egy rokon, egy barát, vagy lehet valami élettelen dolog is, pl. egy autó vagy egy lakás. Nem elég, ha csupán hiszünk. Hitünknek valamilyen bizalomra méltó dologra kell irányulnia. Pl. hihet valaki abban, hogy az autója célhoz viszi, de ha az autója ugyancsak javításra szoruló állapotban van, akkor hamarosan rájön, hogy nem jó dologba vetette a hitét. A Biblia úgy állítja elénk az Úr Jézust, mint hitünk valódi tárgyát. A legfontosabb tehát nem az, hogy mekkora vagy milyen a hite valakinek, a döntő az, hogy Krisztusban hisz-e. Ha igen, akkor üdvözül.

Related Posts

Tags

Share This

1 Comment

  1. avatar
    Elisabeth

    Isten végtelen kegyelmét életünkben naponta megtapasztalhatjuk. S bár egyikünk sem szolgált rá, így nem is lehet méltó rá, ennek ellenére, mintegy ajándékként megkapjuk Isten „megelőlegezett bizalmaként”.
    Fel kell nőnünk a megszentelő kegyelem által, hogy lelkünk kiteljesedjen, és amennyiben hiszünk Benne és készek vagyunk elfogadni kegyelmi ajándékait, valóban Isten gyermekeivé válhatunk.
    Megszentelő kegyelmét már keresztségben ajándékba kapjuk, segítő kegyelmével, pedig egész életünk során mellettünk áll, bármily érdemtelenek is vagyunk erre a kettős isteni kegyelemre.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.SEO Ajansı