Fá†ima


1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a Lisszabontól mintegy 130 kilométerre északra fekvő kisváros közelében, Cova da Iria környékén. A gyermekek neve: Lucia de Jesus dos Santos (ekkor 10 éves), unokaöccse, Francisco Marto (ekkor 9 éves), unokahúga, Jacinta Marto (ekkor 7 éves). A déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen villanó fény jelent meg előttük. A gyerekek villámlásnak hitték, így elindultak hazafelé. De egy második villanás megállásra késztette őket. Egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy női alakot, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezében rózsafüzért tartott. A jelenés arra bíztatta a gyerekeket, hogy imádkozzanak minél többet, s kérte őket, hogy az elkövetkező öt hónap 13. napján, ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriába.

A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. Az augusztusi jelenésre azonban már nem tudtak elmenni, mert Outrem polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket.

Logo-Fatima-TVA prefektus a hazugságokat elismerő vallomást akart kicsiholni a gyerekekből, akik erre nem voltak hajlandók. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg előttük Valinhos település mellett, Cova da Iriától nem messze. Az utolsó, októberi jelenést – az úgynevezett Napcsodát – már becslések szerint 30-70 ezer ember látta. A megjelenő nőalak azt mondta, hogy ő a Rózsafűzér Királynője, és azt kérte, hogy ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, majd saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, és úgy tűnt, mintha a földre zuhanna. A Napcsoda után a fátimai jelenések Portugáliában az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek. Az első hosszabb beszámolót Formigao atya közölte 1921-ben. Kezdetben ő maga sem hitt a történetek hitelességében, de az 1917. szeptember 13-i jelenés meggyőzte őt, és utána már nem voltak kétségei.

16 hozzászólás

 1. avatar
  Elisabeth
  máj 22, 2012

  Felvirradt egy új nap és én itt vagyok a lábaid előtt ezen az Istentől ajándékba kapott reggelen, Égi Édesanyám. Közbenjárásodért esedezem, kérlek, ne vesd meg könyörgésemet. Szent kezeidbe helyezem magamat egészen. A Tiéd szeretnék lenni egész valómban: értelmemben, akaratomban, testemben és lelkemben. Mennyek Királynője, támogass anyai sugallataiddal, ha kétségek gyötörnének. Ámen.

 2. avatar
  Elisabeth
  máj 11, 2012

  Most segíts meg, Mária,
  ó irgalmas Szűzanya.
  Keservét a búnak-bajnak
  eloszlatni van hatalmad.
  Hol ember már nem segíthet,
  a Te erőd nem törik meg.
  Hő imáit gyermekidnek, nem,
  Te soha nem veted meg.
  Hol a szükség kínja nagy,
  mutasd meg, hogy anya vagy.
  Most segíts meg, Mária,
  ó irgalmas Szűzanya.

 3. avatar
  Elisabeth
  máj 6, 2012

  Világ legszentebb édesanyja, Mária!

  Te habozás nélkül mondtál igent az Atyának, aki anyai szolgálatod által küldte Egyszülött Fiát a világba. Járj közben leányaidért, a családanyákért, hogy akik Hozzád hasonlóan bátran igent mondtak gyermekeik test szerinti életének megjelenésére, meggyőződéssel, bölcsen tudják irányítani a rájuk bízottakat.
  Ámen.

 4. avatar
  Elisabeth
  ápr 15, 2012

  Ave María,
  Istennek Anyja,
  Tebenned virágzik
  Váltságunk aranyja.
  Áldásod nyelvünk nem unja.

  Mária, újul
  Világ nevedben,
  A föld kereksége
  Megépül nemedben,
  Mert a nagy Isten méhedben.

  Ó drága Jézus,
  Szűznek gyümölcse,
  Teáltalad szűnjék
  Világ rossz erkölcse,
  Malasztod szívünk bétöltse.

  Esedezz értünk,
  Isten Szülője.
  Régi magyarságnak
  Te valál őrzője.
  Légy minden jónknak szerzője.

  Ora pro nobis,
  Szép Jézus Anyja,
  Szentlélek oltványa
  Benned, lelki bánya,
  Oltalmad néped kívánja.

 5. avatar
  Elisabeth
  feb 24, 2012

  Assisi Szent Ferenc: Mária köszöntő

  Üdvözlégy, szent Úrnő,
  legszentebb Királynő,
  Isten Anyja, Mária!
  Te örökké Szűz,
  téged a mennyei Atya választott ki,
  megáldott szeretett Szent Fiad által
  a Vigasztaló Lélekkel,
  aki a kegyelem teljessége
  és a tökéletes jóság.
  Üdvözlégy, Isten palotája,
  Üdvözlégy, Isten lakóhelye,
  Üdvözlégy, Isten sátora,
  Üdvözlégy, Isten öltözéke,
  Üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya!
  Üdvözlégy, Istennek Anyja!

 6. avatar
  Elisabeth
  feb 7, 2012

  Boldogasszony Anyánk, Hozzád könyörgünk, Benned remélünk. Kérünk, tekints le ránk, magyarokra és minket soha el ne hagyj. Adj jobb sorsot e Nemzetnek! Áldd meg hazánkat, segíts, hogy újra visszataláljunk Hozzád és újjászülethessünk.

 7. avatar
  Elisabeth
  feb 5, 2012

  Fatimai Himnusz

  Szép májusi nap volt virágzott Iria,
  S ím mennyei fényben megjelent Mária.
  Ave, ave, ave Maria!

  Iszonyú háború ölte a népeket,
  Midőn Ő megjelent a Föld is remegett.
  Ave, ave, ave Maria!

  Három kis gyermeket ért az a kegyelem,
  Hogy nékik megjelensz ó szűz Szeplőtelen. Ave,
  ave, ave Maria!

  Te meghagytad nekik ó drága Szűzanyánk,
  Hogy a szentolvasót naponta mondanánk. Ave,
  ave, ave Maria!

  Te nyújtottad nekik Szeplőtlen Szívedet
  Az lesz a menedék, az óvja lelküket.
  Ave, ave, ave Maria!

  Fatima Szent Szüze, ó édes jó Anyánk,
  Védő palástodat terítsd, terítsd reánk.
  Ave, ave, ave Maria!

 8. avatar
  Elisabeth
  jan 23, 2012

  SZENT BONAVENTURA CSODÁLATOS SZAVAI

  Gondolj Máriára, hogy NE hiányozzon a gondolataidból!
  Mária neve, NE hiányozzon a szádról!
  Mária szeretete Ne aludjon ki a szívedből!
  Máriát követve NEM fogsz elveszni!
  Máriára támaszkodva NEM fogsz elesni!
  Máriában bízva NEM fogsz félni!
  Máriát hallgatva NEM fogsz tévedni!
  Máriával élve FEL fogsz támadni!

 9. avatar
  Nabucco
  jan 17, 2012

  Érdekesség, hogy egy jelenésről a gyerekek lemaradtak, ugyanis Outrem polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket, majd megpróbálta kicsikarni belőlük a hazugságukat elismerő vallomást, de ők erre nem voltak hajlandók. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg nekik Valinhos település mellett, Cova da Iriatól nem messze.

 10. avatar
  Nabucco
  jan 17, 2012

  Fontos dátumok: 1946. május 13-án, a pápai legátus megkoronázta a jelenési kápolna Szűzanya-szobrát, amelyet portugál asszonyok hálából állíttattak azért, hogy Portugáliát elkerülte a II. világháború. 1951. október 13-án Tedeschini bíboros Fátimában zárta le a szentévet. 1956. május 13-án Roncalli velencei pátriárka (a későbbi XXIII. János pápa) vezette a zarándoklat ünnepségeit. 1965. május 13-án Cento bíboros átadta a fátimai szentélynek az Arany Rózsát.

 11. avatar
  Elisabeth
  jan 17, 2012

  Szűzanyám! Újra és újra szükségét érzem a Veled való találkozásnak, akár egy magamban elmondott ima vagy egy egy röpke fohász formájában.
  Te anyai szívvel hallgatod meg a Hozzád fordulókat. Köszönöm, hogy Rád bízhatom az életemet és közbenjáróm vagy Szent Fiadnál. Szűzanyám bízom Benned.
  Ámen.

 12. avatar
  Elisabeth
  okt 10, 2011

  Megható, hogy élőben lehetek részese az ottani történéseknek.
  Leírhatatlan érzés, hogy lelkiekben ily módon belekapcsolódhatok / bekapcsolódhatunk a szertartásba.
  Áldjon meg az Úr!

Submit a Comment