Meg kell Őriznünk

Meg kell Őriznünk

„Majd azt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék, az egész földön.!” És Isten megalkotott minket, embereket mint teremtésének legnagyobb ékét. Ez felelősség. Nemcsak azért, mert mi lennénk az isteni elgondolás legszebb és legmagasabb rendű részlete, hanem azért is, mert minden ajándék leghitelesebb köszönete az, ha vigyázunk rá, óvjuk és gondozzuk. Isten nekünk készített ajándéka a Föld, felelősséggel tartozunk érte. Vajon meg tudjuk óvni? Sajnos a felelőtlen, profithajszoló emberi magatartás miatt a Föld visszafordíthatatlanul megváltozott. Az utóbbi száz évben fokozódott a természeti javak, a világ ökológiai rendszereinek túlhasználata. Ennek negatív következménye a természeti környezet gyorsuló pusztulása és a globális klímaváltozás.

Hatásait az emberek szó szerint a saját bőrükön érzik: hőség és aszály, viharok és heves esőzések, olvadó gleccserek és árvizek, kieső termés és terjedő betegségek. A globális éghajlatváltozás átfogóan veszélyezteti a mai, és még sokkal erősebben az eljövendő generációk életfeltételeit, valamint az emberen kívüli természetet egyaránt. A Föld méreteinél fogva azt hihetjük, hogy hatalmas területek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy élelmünket, ruházatunkat, lakásunkat, különböző fogyasztási javainkat, az elhasznált energiát előállítsuk, és ugyanezek a területek a kibocsátott szennyezést is elnyeljék. Ez azonban nincs így!

Ajándékba kaptuk, s mint ilyet, meg kell őriznünk a Földet. Minden megadatott az ember számára, amivel nemcsak a legelemibb életfeltételeket biztosíthatja magának, hanem sokszorosát élvezheti annak, ami számára a boldoguláshoz, sőt boldoggá váláshoz szükséges és elegendő. A kérdés csupán az, hogy Istentől kapott javainkkal hogyan gazdálkodunk. Megőrizzük, vagy netán még gyarapítjuk is, avagy elfecséreljük, kihasználjuk mindannak a jónak a forrásait, amivel Isten elhalmozott minket abban a minden aspektusában tökéletesre teremtett világban, amit otthonunkul adott nekünk.

Submit a Comment

SEO Ajansı