Pozitív változás

Pozitív változás

A cigányság Magyarországon a legnagyobb lélekszámú sajátos kultúrával, tradíciókkal rendelkező etnikai csoport. Az 1960-as évek elején a cigányok 70%-a a szociális követelményeknek nem megfelelő cigánytelepeken, lakás céljára alkalmatlan építményben (putriban) élt. E telepek többsége a települések közigazgatási határán kívül esett, a kommunális és infrastrukturális ellátottság teljesen hiányzott. A munkaképes korú cigány lakosság csupán egyharmadának volt állandó munkaviszonya. A cigány családok többségére ezért a létbizonytalanság és az ezzel együtt járó életforma volt jellemző.

A felnőtt cigányok többsége analfabéta vagy félanalfabéta volt; a tanköteles korú gyermekek egy része nem járt iskolába, nem jutott el az általános iskola felső tagozatába, és csupán 2-3%-uk végezte el a nyolc osztályt; az óvodákban elvétve volt cigány gyermek.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Az egészségtelen lakáskörülmények, a hiányos táplálkozás, az alkoholizmus elterjedése a cigányság egészségi állapotára is rányomta bélyegét, ami a korai munkaképtelenné válásban, a nagyarányú koraszülésben, a magas csecsemőhalandóságban, a gyermekek fejlődési visszamaradottságában és a korai halálozásban nyilvánult meg. A történelmi elmaradottság és kirekesztettség körülményeihez képest a cigányság egy részének anyagi helyzete javult. Átalakulóban van a társadalomnak a cigánysághoz való viszonya is.

Egyes területeken a kapcsolatok oldottabbá váltak, más területeken viszont különösen sok ingerültség halmozódott fel. A fizikai és társadalmi értelemben vett közeledés következtében a cigányság egyre nagyobb felületen és mélységben érintkezik a nem cigány lakossággal. A cigánytelepi lét és a mai magyar társadalomszerkezetbe integrálódás között számos átmeneti formában él a cigányság napjainkban. A hagyományos társadalomszerkezet maradványai leginkább a telepeken élőket jellemzik. Ma a szociális követelményeknek nem megfelelő telepeken élők száma kevesebb a cigányság 10%-ánál. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik jobb lakáskörülmények közé kerültek, azok többségének egész életmódjában pozitív változások következnek be.

Submit a Comment