Bátorság és félelem

Bátorság és félelem

A bátorság nem azonos a félelem hiányával, inkább szembenézés a jelenlétével. Bemutatja, honnan erednek a félelmeink, miként érthetjük meg ezeket, és honnan meríthetünk bátorságot szembesülni velük. Arra biztat minket, hogy örüljünk minden bizonytalanságnak és változásnak, amelyek lehetőséget teremtenek az új élményekre, s önmagunk és a bennünket körülvevő világ megértésére. Útmutatást ad belső bátorságunk fejlesztéséhez, képessé tesz hitelesen és elégedetten élni mindennapjainkat.

Ezáltal lesz merszünk kiállni az igazunkért, szembeszegülni mások jogtalan véleményével, s magunkhoz ölelni az ismeretlent – a kapcsolatainkban, a karrierünkben vagy akár annak megértésében, hogy kik vagyunk és hová tartunk.

A bátorság nem feltétlenül a félelem hiányáról szól. Igenis sokszor félek, amikor teszek valamit. Attól függõen tudok bátor lenni, hogy tudom-e, milyen félelmetes az, aminek ellenére belekezdek. Ebbõl a feszültségbõl csak úgy tudunk kikerülni, ha látjuk: nem csak a rettegett és a közöttem lévõ kapcsolatról van szó, van ezen kívül álló szilárd támpont is.

Az élet tele van kétségekkel, meglepetésekkel ebben rejlik a szépsége! Sosem érkezel el egy olyan pillanathoz, amikor azt mondhatod: immár nincs bennem bizonytalanság. Az élet szüntelenül áramlik, ezer és egy kétség között. Ebben rejlik a szabadsága. Ne nevezd ezt bizonytalanságnak, se félelemnek.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Submit a Comment