A Gyurkovics-lányok

A Gyurkovics-lányok

A Gyurkovics-lányok komikus-humoros hangoltsága evidensnek tetszik, s ha e humoros karakter specifikumát keressük, a szellemes humort, a hatásteremtés-hatáskihasználás mértéktartó eleganciáját emelhetjük ki. Az elbeszélő már a bevezető előbeszédben leszögezi, hogy „együgyű történeteket” fog mondani, „amelyek még a pointjükkel sem hatnak”, már csak azért sem, mert előre közli, hogyan fognak végződni a novellák, s a negyedik novellát úgy jellemzi, hogy az „hétköznapias, nyárspolgárias történet”, sőt „nem is történet”. És a szerző-narrátor a gyakorlatban is nagyvonalú, finom ízlésű cselekményteremtőnek bizonyul.

A kalandos cselekménynukleuszokat és a feszültséggeneráló szerkesztési módot teljességgel száműzi műveiből, a vígjáték jellegzetes intrikus figuráit, bonyodalmait, véletlenjeit, komikai szituációit mellőzi, a komikus-humoros atmoszférateremtést sohasem a helyzetre bízza, hanem a figurákból generálja.

  1. A Gyurkovics-lányok 1. Herczeg Ferenc
  2. A Gyurkovics-lányok 2. Herczeg Ferenc
  3. A Gyurkovics-lányok 3. Herczeg Ferenc
  4. A Gyurkovics-lányok 4. Herczeg Ferenc
  5. A Gyurkovics-lányok 5. Herczeg Ferenc
  6. A Gyurkovics-lányok 6. Herczeg Ferenc
  7. A Gyurkovics-lányok 7. Herczeg Ferenc
  8. A Gyurkovics-lányok 8. Herczeg Ferenc

A humor forrása többnyire magukban a lányokban van. A legfiatalabb Gyurkovics-lány, a kis Mici a negyedik történetben „reumát kap” a bal karjába, csak hogy Budapestre vigyék, s a Koronaherceg-utcában sétafikálhasson, mert úgy tudja, ott délfelé csupa tisztességes ember sétál. Pesten aztán cserfes nézőként, értelmezőként, „bonyolítóként” vesz részt nagylány nővére, Terka történetében.

Micike még saját meséjében, a hetedik részben is túl fiatal az udvarlós játékhoz. A gyerekszobába való visszakergetés réme minden pillanatban fenyegeti, a hosszú szoknyát, a próbaidős nagylányi státust és a flörtös alkalmakat úgy kell kiravaszkodnia, de sebaj, leleményben ő kifogyhatatlan. „A hetedik mindent megigért. Óh, – ő nem fog bálba kívánkozni, ő nem is törődik a fiatalemberekkel, ő jobb szeret az édesmamával lenni. Kacérsággal gyanúsítják, – hogyan kell kacérkodni? Mici nagyon szeretné tudni, hogyan kell kacérkodni!”

Submit a Comment