A Harmadik Napon

ápr 16, 2017 by

A Harmadik Napon

Az Újszövetségben a feltámadás szónak három jelentése van. Jelenti először Jézus Krisztus testben való feltámadását a kereszthalála utáni harmadik napon, másodszor azt a nagy lelki fordulatot, amikor egy hitetlen ember hívővé lesz, végül pedig azt a bizonyos reménységünket, hogy a mi Urunk második eljövetelekor feltámadnak a halottak. Akik benne hittek, az örök életre, akik Őt visszautasították, az örök kárhozatra. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először: hogy az Ő feltámadásával a halált legyőzte, hogy minket részeseivé tegyen az Ő halálával szerzett igazságnak. Másodszor: az Ő ereje minket is új életre támaszt. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga.” Tehát amikor a Biblia feltámadásról beszél, mindenekelőtt Jézus húsvéti feltámadására gondol. Ez az első értelme a feltámadásnak. A második az, amikor egy Isten nélkül élő ember megismeri Jézus Krisztust és benne új életet kap. Lelkileg feltámad. A harmadik, a halottak feltámadása, ami Jézus Krisztus második eljövetelekor következik majd be.

Jézus tehát meghalt, viszont a harmadik napon, meg utána negyven napig sokan találkoztak és beszéltek vele. Közben valaminek történnie kellett. Erről vallják az evangélisták és több száz tanú ezt megerősítette (Pál apostol név szerint is felsorol sokakat a Korinthusi levélben), hogy Jézus feltámadt a halálból. Ezzel lett teljes az Ő győzelme. Mert kereszthalálával megtörte a bűnnek az erejét és kiszabadított bennünket az ördög rabságából. Feltámadásával pedig, mint utolsó ellenséget legyőzte a halált. Egészen húsvétig mindenki meg volt győződve arról, hogy a világon a legnagyobb hatalom a halál. Halál ellen nincs orvosság, a halál elől senki sem menekülhet el.

Jön a nagy kaszás, és mindenkit, minden ellenállást legyőzve, levág, királyt és szolgát, gyermeket és öreget, gazdagot és szegényt egyaránt. A halál a legnagyobb hatalom. Jézus bebizonyította, hogy ez nem igaz. Ő erősebb, mint a halál. Adta Ő ennek jelét már korábban is, amikor halottakat támasztott. Azok a halottak azonban utóbb még egyszer meghaltak. Az csak messiási jel volt az Ő isteni hatalmáról. Amikor azonban Ő feltámadt, akkor Ő keresztül lépett a halálon, sőt rálépett a halál nyakára és végérvényesen legyőzte azt.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Szólj hozzá!

You must be logged in to post a comment.