Alegria

Alegria

‘Az Amerika földjére behurcolt rabszolgák kettős teher alá kerültek. Egyrészt el kellett sajátítaniuk az angol nyelvet. Másrészt pogányoknak tartották őket, és elkezdték őket keresztény hitre téríteni. Ezek az emberek néhány nemzedék után valóban kereszténnyé váltak, az ezzel kapcsolatos ismereteiket és a lelkükben átélt érzelmeket a maguk örökletes zenei (harmónia és ritmus) formában kezdték kifejezni.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Az eltérő típusú vallási közösségekben eltérően értelmezhetik a gospel zene jelentőségét és előadását, és ugyanúgy elhangozhat nem vallásos jellegű rendezvényeken, esetleg hangversenyeken, mint a templomban, de összességében az összes gospel mű lényege Isten és Jézus tiszteletében rejlik. Isten teremtett minket, de mi nem ismerjük Őt, mert bűnös természetünknél fogva tőle elkülönülve élünk. Életünk Isten nélkül értelem és cél nélkül való. Bűneink következménye (a fizetendő ár) a halál, mind spirituális, mind testi értelemben. A spirituális halál az Istentől való elkülönülést jelenti. A testi halál a test hanyatlása. Ha bűnösen halunk meg, testünk örökre távol marad Istentől és a Pokolba kerülünk. Hogyan szabadíthatjuk meg magunkat a bűntől és térhetünk vissza Istenhez?

Saját magunkat nem menthetjük meg, mert egy bűnös ember nem képes magát megmenteni (ahogy egy fuldokló ember sem képes megmenteni magát). Mások sem menthetnek meg minket, mert mindannyian bűnösök vagyunk (egy fuldokló ember nem tud egy másik fuldoklót megmenteni, mindkettőjüknek segítségre van szükségük)…’

Submit a Comment

SEO Ajansı