Életünk célja

Júl 12, 2014 by

Életünk célja

A Biblia nagyon egyértelműen elénk tárja, hogy mi legyen az életcélunk. Mind az Ó, mind az Újszövetségben voltak, akik keresték és megtalálták az életük célját. A világ legbölcsebb emberének tartott Salamon rájött, hogy az élet hiábavalóság, ha csak ennek a világnak élünk. Ezekkel a szavakkal fejezi be a Prédikátor könyvét: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.” (Prédikátor 12:13–14). Salamon szerint az élet arról szól, hogy gondolatainkkal és életünkkel Istent tiszteljük, és így tartsuk meg parancsolatait, mert egy nap majd ítéletre elé kell állnunk. Életünk egyik célja, hogy Istent féljük és neki engedelmeskedjünk.

Életcélunk egy másik része az, hogy a megfelelő perspektívában szemléljük magát az életet. A csupán erre az életre összpontosító emberekkel ellentétben Dávid király az eljövendő életben kereste megelégedését. „Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek” — mondta.

Az ember célja az, hogy Istennek hozzon dicsőséget, és örökkön-örökké élvezze a jelenlétét. Azzal hozunk neki dicsőséget, ha féljük Őt és engedelmeskedünk neki, tekintetünket a mennyei otthonunkon tartjuk, és bensőséges módon megismerjük. Úgy tudjuk jelenlétét élvezni, ha az Ő útmutatását követjük életünkben, ami valódi, tartós örömöt hoz — azt a bővelkedő életet, amit Ő nekünk szánt.

Related Posts

Share This

Szólj hozzá!

You must be logged in to post a comment.