Háromszor Hét!

máj 7, 2014 by

Háromszor Hét!

Jézus azt mondja: “Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ezideig és nem lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok”. A Jelenések könyvében megtaláljuk mindazokat az ítéleteket, amik még várhatóak a közeljövőben. Ezeket hét pecsét, hét trombita és hét pohár jelképezi. A nagy nyomorúság során az ítéletek egymást követően érik a földet, és borzalmas csapást okoznak minden ember számára. A borzalmak hét pecsétje: Az első pecsét egy sátáni világkormányt mutat be, amely majd uralkodik a földön. A második pecsét egy háborúról szól, a harmadik a háborúk és katasztrófák nyomán fellépő éhínséget mutatja be, a negyedik a halált ábrázolja, mivel a háborúkban, éhínségben, járványokban és természeti csapásokban elpusztul a föld népességének egynegyed része. Az ötödik pecsét egy világméretű üldöztetést ír le, mikor Jézus Krisztus követőit megölik.

A hatodik pecsét az eljövendő környezeti katasztrófákról szól, amikor csillagok hullanak le az égről, a csapássorozat következtében a nap elfeketedik, a hold vörössé válik, emellett nagy földrengések lesznek mindenfelé. A hetedik pecsét felnyitásával hét trombita kerül elő, mely a pusztulás hét trombitája. Az első trombita felhangzása után a föld egyharmada tűzben elpusztul. Ezt okozhatja közvetlenül Isten is, de kiválthatja egy atomkatasztrófa, vagy ha a Föld Nap körüli pályája megváltozik. A második trombitaszó után az óceánok, tengerek harmada elszennyeződik, a rajtuk lévő hajók harmada elpusztul. A harmadik trombitaszóban az édesvizek kerülnek sorra, ezek harmada szennyeződik el. A negyedik trombitaszóra a nap, hold, csillagok harmadrésze nem világít. Az ötödik trombitaszó egy démoni inváziót fog eredményezni, akik mindazokat az embereket gyötörni fogják, akiken nincs az Isten pecsétje. Nem ölhetik meg őket, de kínozzák 5 hónapon keresztül. A hatodik trombitaszóra előjön egy 200 milliós hadsereg, mely megöli az emberiség egyharmadát.
A hetedik trombitaszó Isten uralmát jelenti be.

A harag hét poharának kiöntése: Első pohár: rosszindulatú fekélyek mindazokon, akik az Antikrisztust szolgálják. Második pohár: a tengerek vérré válnak, itt már minden élőlény elpusztul, ami most ott él. Harmadik pohár: az édesvizek is vérré válnak, így ihatatlanok lesznek. A negyedik pohár tartalma a napra kerül, így rendkívüli, perzselő hőség fogja gyötörni az emberiséget (de az emberek káromolják majd Istent, és nem térnek meg). Az ötödik pohár tartalma az Antikrisztus birodalmára ömlik, ahol sötétség, kínok és fekélyek kínozzák majd az ott élőket. A hatodik pohár az Eufráteszre ömlik, ami ettől kiszárad, így előkészíti az utat az armageddoni csatához. A hetedik pohár megrázza az egész földet, szigetek, hegyek tűnnek el, földrészek válnak felismerhetetlenné, az emberek pedig továbbra is Istent káromolják.

Related Posts

Tags

Share This

Szólj hozzá!

You must be logged in to post a comment.