Holt lelkek

Holt lelkek

Holt lelkek – ízlelgeted a címet, amikor először találkozol Gogol halhatatlan alkotásával. A cím mélyebb jelentéséről már az író életében is beszéltek, és Herzen szerint van benne valami, „ami rémületet kelt”. Pedig látszólag oly egyszerű és áttekinthető minden. Csinos, ruganyozott csézáján egy „nem túlságosan kövér, de nem is túlságosan sovány” férfi érkezik N. kormányzósági székhelyre, s ezzel kezdetét veszi a váratlan fordulatokban bővelkedő történet. Hivatalnokokat és földesurakat látogat sorra, s az utóbbiaknak üzleti ajánlatot tesz, amely szokatlanságával kibillenti őket a nyugalmukból. Ám Csicsikov bricskája nemcsak N. kormányzósági városkában és környékén kavarja fel a port… Erényekben nem éppen bővelkedő hősével együtt az író egész Oroszországot bejárja,...

Megnézem

Cigányság és vallás

Cigányság és vallás

A cigányság a társadalom minden más rétegétől eltérő, egészen sajátos helyzetben van. Ezért ugyanannak az evangélium hirdetésének más formát kell öltenie számukra. Ezt a sajátos helyzetet figyelembe véve kell megközelíteni az embert, akinek az evangélium ugyanazt az isteni hivatást, ugyanazt az istenképiségből fakadó emberi méltóságot szánja. A cigánypasztorációnak egyetlen módja az, hogy szeretni kell őket, tisztelni emberi méltóságukat. Meglátni értékeiket, az evangélium magvait, csíráit életükben, személyükben, kultúrájukban. Az egyik út a cigánypasztoráció elindításában a hangsúlyt a cigányság szegénységére teszi, a szociális körülmények javításának szándékával közelíti meg őket. Azt teszi, amit Jézus tett a kenyérszaporítással. Az igehirdetést is...

Megnézem

Böknek és fájnak

Böknek és fájnak

Ha nem küzdesz az álmaidért, akkor azok álmok is maradnak. Ha feladod az első akadálynál, akkor ott is maradsz. Ha csak tervezel, de sosem cselekszel, akkor az csak terv marad. Ha kételkedsz magadban, akkor ki fog hinni benned? Amikor az álmaidért küzdesz, bizony nehéz dolgokkal is szembe kell nézned. Haladsz előre ezen a szép úton, aminek a végén az álmaid birodalma vár, de mégis az utat néha átszövik a tövises bokrok, amiken nehéz keresztülmenni. Mert böknek, mert fájnak, és még ha sikerül keresztül is jutni, a sebeknek is idő kell, hogy begyógyulnak. Hogy mennyi idő? Az attól, függ mennyire szurkáltak agyon ezek a növények. Amikor végre nekiállsz tenni az álmaidért, hajlandó vagy dolgozni értük, türelmesnek kell lenned. Az eredményeknek idő kell. Idő kell,...

Megnézem

Te, Jura!

Te, Jura!

De mi lett a nővel? – A helyszín egy orosz kocsma. Aljosa, Gyabkin és Jura, régi barátok, most együtt iszogatva arra várnak, hogy elkezdődjön a környék legnagyobb társadalmi eseménye, a bál, ahol végre viszontláthatják Irina Pikulinát. A hölgy mindannyiuk szívét rabul ejtette fiatal korukban, ám azóta semmit sem hallottak róla – kivéve Jurát, aki több meghökkentő vagy éppen mulatságos epizódot ismer Irina életéből. Muzsikusok és színészek lévén a rövid történeteket meg is jelenítik, így hiába csupán három színész van jelen, számtalan szerepet játszanak el a nézőknek. A kis teremben a székek olyan közelről veszik körbe a színpadként szolgáló teret, hogy ott rezdülés, lélegzetvétel és gesztus nem marad észrevétlen. De mi lett a nővel? 1. Csehov De mi lett a...

Megnézem

Érzelmeink ereje

Érzelmeink ereje

Vágy és szeretet. Hatása alól nincs kibúvó! Ezek azok az érzések, amelyek életet lehelnek a gondolatainkba. Milyen kétségbeesettek is vagyunk, mint hálóba került madarak, amikor a vágy elragad bennünket. Sokszor van, hogy azt az egyet, amit a legjobban akarunk, nem kaphatjuk meg. Összetöri a szívünket, tönkreteheti az életünket. De bármilyen nehéz is akarni valamit, azok szenvednek a leginkább, akik nem tudják, mit akarnak. Ha az életben bármit is el akarsz érni, akkor égető vágynak kell benned égni. Az emberi érzelmek olyan összetettek, hogy gyakran kerüljük szavakba foglalásukat. Nem akarjuk elveszíteni érzelmeink erejét és varázsát, gyakran ezért nem kívánjuk kimondani, amit valójában akarunk. Sokan maguk mondanak le, önszántukból felejtenek el boldogok lenni....

Megnézem

Életet kapsz!

Életet kapsz!

Tudod, amikor elfog a herót, amikor az élet minden rezdülésében csupán terhes kihívást látsz, amikor jobban esik keseregve nyavalyogni, irigyen gyűlölködni, mintsem épeszű dolgot cselekedni, amikor feladod önmagadban a harmóniát, betegséget választasz, beteggé válsz. Azt hiszed, jól elbújtál a terhek elől, téged hagyjanak a francba, elvégre te beteg vagy. És ekkor az is leszel, jönnek sorban a tünetek, és te tényleg átkozottul lepusztulsz, önnönmagadat füstölöd ki a tutinak hitt, helyes kis menedékedből. Szóval, amikor az élet valami kínos helyzetet bűvöl eléd, ne bújj el előle. Nem lehet elbújni. Ne gyűlölettel kezeld, ne koholt “tünetekkel” címkézd fel a bajt. Vállald magadat! S ha a saját szemedbe nézel, meglátod, semmi sem olyan súlyos, amilyennek látszik....

Megnézem

Pozitív változás

Pozitív változás

A cigányság Magyarországon a legnagyobb lélekszámú sajátos kultúrával, tradíciókkal rendelkező etnikai csoport. Az 1960-as évek elején a cigányok 70%-a a szociális követelményeknek nem megfelelő cigánytelepeken, lakás céljára alkalmatlan építményben (putriban) élt. E telepek többsége a települések közigazgatási határán kívül esett, a kommunális és infrastrukturális ellátottság teljesen hiányzott. A munkaképes korú cigány lakosság csupán egyharmadának volt állandó munkaviszonya. A cigány családok többségére ezért a létbizonytalanság és az ezzel együtt járó életforma volt jellemző. A felnőtt cigányok többsége analfabéta vagy félanalfabéta volt; a tanköteles korú gyermekek egy része nem járt iskolába, nem jutott el az általános iskola felső tagozatába, és csupán...

Megnézem

Magyar korridor

Magyar korridor

A magyar történelmi film a II. magyar tartalék hadtestnek az 1944-es varsói felkelésben betöltött szerepéről szól: a magyarok át akartak állni a lengyelek oldalára és fegyvereiket a németek ellen fordítani. Az 1944-es varsói felkelést a náci vezérkar a keleti frontról visszavonuló II. magyar tartalék hadtesttel akarta leveretni. A 30 ezer fős magyar kontingens azonban kijátszotta katonai szövetségesét. A honvédek nemcsak jelentős mennyiségű lőszer-, fegyver-, élelmiszer- és gyógyszertámogatást nyújtottak a lengyel fővárosban harcoló Honi Hadseregnek, hanem át is akartak állni a felkelők oldalára. A Magyar korridor című film azoknak a magyar katonáknak a Varsótól délnyugatra fekvő Podkawa Lesna temetőjében levő sírját is megmutatja, akik lengyel barátaik...

Megnézem

Bodnárné

Bodnárné

Bodnárék módos, a polgárosodás útján megindult parasztok, földjeiken cselédek, napszámosok hada dolgozik. A nagyobbik Bodnár fiú, János egy a béresek közül, megállás nélkül, fáradhatatlanul robotol, reggeltől estig gürcöl, nehéz fizikai munkát végez, egymaga viszi a vállán az egész virágzó gazdaságot. Még sincs becsülete az anyja előtt. A kisebbik Bodnár fiú, Péter viszont az édesanya dédelgetett, agyonajnározott gyermeke, akinek mindent szabad, akit minden földi jóval ellát. Úr, nadrágos ember, az élet napos oldalán jár. Frissen végzett mérnök, akinek a diplomája tetemes költségbe került. Feneketlen gyűlölettel acsarkodik a nagyobbik fiú a fiatalabbra. János szinte könyörög egy kis megértésért, kétségbeesetten vágyódik az anyai szeretet után, és sóvárogva várja...

Megnézem

Bátorság és félelem

Bátorság és félelem

A bátorság nem azonos a félelem hiányával, inkább szembenézés a jelenlétével. Bemutatja, honnan erednek a félelmeink, miként érthetjük meg ezeket, és honnan meríthetünk bátorságot szembesülni velük. Arra biztat minket, hogy örüljünk minden bizonytalanságnak és változásnak, amelyek lehetőséget teremtenek az új élményekre, s önmagunk és a bennünket körülvevő világ megértésére. Útmutatást ad belső bátorságunk fejlesztéséhez, képessé tesz hitelesen és elégedetten élni mindennapjainkat. Ezáltal lesz merszünk kiállni az igazunkért, szembeszegülni mások jogtalan véleményével, s magunkhoz ölelni az ismeretlent – a kapcsolatainkban, a karrierünkben vagy akár annak megértésében, hogy kik vagyunk és hová tartunk. This page requires Adobe Flash Player A bátorság nem...

Megnézem